Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen

Prijs: 
Inschrijving €255 (incl. btw)
Extra kosten:
  • Handboeken: €15.00

Bespaar op deze opleiding

Op 27 oktober 2009 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit is in werking getreden op 6 november 2009. Met dit besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 wordt een certificeringsverplichting ingevoerd voor technici die gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen terugwinnen.

 

Om dit certificaat te behalen moet de kandidaat-technicus een opleiding volgen en slagen voor een bijhorend examen in een opleidingscentrum dat is erkend voor het geven van een opleiding over de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in voertuigen. Het betrokken opleidingscentrum reikt het certificaat uit namens de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Hasselt 13-05-2017    09:00 1 za vm-nm 8 Schrijf in
Doelgroep: 

Voor iedereen die koeltechnische handelingen verricht en die zich degelijk wil voorbereiden op het examen. Elk beroep waarbinnen deze activiteit past; vnl. gericht op garagehouders/herstellers – sector mobiliteit De gecertificeerde technicus is in staat en is gemachtigd om alle taken horende bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelsystemen in bepaalde motorvoertuigen - zoals beschreven in het BVR correct te kunnen uitvoeren.

Programma: 
  • Elementaire kennis van de hoofdbepalingen van de Europese verordeningen en richtlijnen (842/2006, 2006/40/EC, 307/2008)
  • Elementaire kennis van de werking van klimaatregelsystemen op motorvoertuigen
  • Elementaire kennis van het gebruik van en de eigenschappen van de gefluoreerde gassen, gebruikt als koelmiddel in klimaatsystemen op motorvoertuigen; de impact van de uitstoot van deze gassenop het milieu (ordegrootte van hun global warming potential’ in verhouding tot de klimaatswijzigingen)
  • Kennis van de geldende procedures om gefluoreerd koelmiddel terug te winnen
  • Omgaan met koelmiddelcilinders
  • Aansluiten en afkoppelen van een terugwinningstoestel aan de daarvoor voorziene aansluitingen op een klimaatregelsysteem met gefluoreerd koelmiddel op een motorvoertuig; gebruiken van een terugwinningsapparaat
  • Lekdetectie