Bouwunie Limburg: “SYNTRA is ideale partner voor opleidingen”

6 jaar 1 maand geleden

HASSELT - Bouwunie Limburg, de federatie van de KMO’s in de bouw, en SYNTRA Limburg hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van een breed aanbod opleidingen precies op maat en volgens de wensen en noden van de bouwwereld. “SYNTRA heeft de meest competente mensen in huis voor vormingen op maat van onze sector”, beklemtoont Davy Maesen (36), directeur Bouwunie Limburg.

Davy Maesen

Het voorbije werkjaar zetten Bouwunie Limburg en SYNTRA Limburg voor het eerst samen een opleiding op. Met succes. Davy Maesen: “Het ging om de verplichte opleiding ‘Asbestverwijdering’. De opleiding trok een groot aantal deelnemers en de reacties uit alle hoeken waren uiterst positief.”

In het volgende werkjaar breidt het aanbod fors uit. Davy Maesen: “In de bouwsector bestaan er verplichte en bijkomende opleidingen of zogenaamde bijscholingen. Verplichte vormingen hebben vaak te maken met het veiligheidsaspect op de werf. Bedrijven die bij een inspectie op een werf niet over personeel met de vereiste getuigschriften beschikken betalen daarvoor een zware prijs. De werf kan zelfs meteen worden stilgelegd.“

Winteropleidingen

“De verplichte vormingen worden door bouwbedrijven vooral gevolgd tussen 1 december en 31 maart, de periode van het systeem van winteropleidingen in de bouw. Bij het stelsel winteropleidingen doet het bedrijf vóór de start van de opleiding een aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens het slechte weer. Het bedrijf betaalt dus geen loonkost en ontvangt daarvoor dan ook geen tussenkomst van het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid). Het FVB komt wel tussen in de opleidingskost. De arbeider krijgt per opleidingsdag van 8 uur een werkloosheidsuitkering plus een opleidingspremie vanuit het FVB van 36 euro netto per opleidingsdag. Ook kan het bedrijf een subsidie van 50% van het deelnamegeld aanvragen via de KMO-portefeuille.”

 Bijscholingen

“Bijscholingen zijn uiteraard niet verplicht, maar spelen wel in op de evolutie van de technieken in de bouw. Een gedeelte van de aangeboden vormingen heeft te maken met nieuwe trends in energiezuinig bouwen zoals luchtdicht isoleren en  thermografie. Ook op het programma staan o.a. vochtbestrijding, planlezen en meten, mentoropleiding, social media, werken met de iPad, enz. Deze gebeuren het hele jaar door. Het gaat telkens om een opleiding van enkele avonden. Ook buiten het stelsel van winteropleidingen zijn er tegemoetkomingen voor de werkgever die zijn personeel in opleiding stuurt, zowel via het FVB als via de KMO-portefeuille.”

Docenten

Als federatie van de sector zoeken wij bij onze leden ook de beste mensen om bij SYNTRA de opleidingen te geven. De docenten zijn dan ook personen met een grote dosis ervaring in de sector, die ze graag delen met de deelnemers aan de opleidingen. Omdat de lesgevers perfect op de hoogte zijn van alle bepalingen van de wetgeving kunnen ze de personen in opleiding ook optimaal informeren en begeleiden.”

Alle opleidingen gebeuren in de SYNTRA-campussen. Groepjes van 15 personen zijn ideaal om alle personen optimaal aan de opleiding te laten deelnemen. Hun werkgevers plukken daarvan maximaal de vruchten.”

SYNTRA Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SYNTRA Limburg

Naar alle artikels
Event

Pitch fight III: de technisch tekenaars laten zien wat ze kunnen

Nieuws

Duale ondernemerschapstrajecten van SYNTRA onder de loep op woensdag 28 juni

Het afgelopen cursusjaar heeft het SYNTRA-netwerk over heel Vlaanderen 5 verschillende duale ondernemerschapstrajecten georganiseerd. De beoogde doelgroep zijn jongvolwassenen (18+) met professionele intenties en met affiniteit voor het ondernemerschap.

Nieuws

EPB Roadshow

Sinds de EPB-regelgeving in 2006 van start ging, is het bouwlandschap volledig veranderd. We worden geconfronteerd met een alsmaar strenger wordende wetgeving. Technieken en technologieën komen in een razend tempo op ons af. Ontwerpen dienen continu bijgeschaafd te worden.

Nieuws

Bouwopleidingen zitten in stijgende lijn!

De Bouwopleidingen bij SYNTRA Limburg zitten in stijgende lijn. We hebben 300 extra cursisten tijdens schooljaar 2012. De reden hiervoor is dat er een enorm tekort is aan gespecialiseerde vaklui in de bouw.

Artikel

Circulair ondernemen is de toekomst. Maar welke kansen biedt dat voor uw onderneming?

Circulair ondernemen is de toekomst. Maar welke kansen biedt dat voor uw onderneming? Hoe begint u eraan? En hoe krijgt u binnen uw bedrijf de neuzen in dezelfde richting? Circulair ondernemen is meer dan alleen recycleren en vraagt inspanningen om de kringloop binnen jouw bedrijf volledig te sluiten. Ook leveranciers, tussenhandelaars, winkelketens en zelfs de consumenten spelen een rol. Leer meer over circulair ondernemen en circulaire economie in één van onderstaande trajecten.

Artikel

Moderne jungle op T2-campus boost het informeel leren