SYNTRA-cursisten volgen les in de virtuele klas, maar missen de campus

2 jaar 7 maanden geleden

Toen op 16 maart de coronamaatregelen de deuren van het onderwijs sloten, schorsten ook alle SYNTRA in Vlaanderen en Brussel onmiddellijk alle klassikale campuslessen en gingen per direct over op online leren. 

Het grootste deel van de ca. 30.000 SYNTRA-cursisten zijn volwassenen. Zij volgen via een om- of bijscholing een opleiding  om zich professioneel te versterken. Dat gebeurt op de campus, op de werkplek of via een stage. SYNTRA is gekend als praktijkopleider en veel lessen verlopen dan ook in praktijklabo’s.  Niettemin zitten de cursisten van de SYNTRA-ondernemersopleiding vandaag massaal in de virtuele klas; 42% van de lessen gaan door op de virtuele campussen van de SYNTRA.  In een grootschalige enquête werden deze cursisten bevraagd en werd er gepeild naar hun ervaring met online leren. De reacties waren massaal (1232 respondenten) en de resultaten geven verrassende inzichten.

campusleren

De meningen liggen heel ver uit elkaar

Veel cursisten hadden hun mening over online leren onmiddellijk klaar. Onze bevraging leverde een snelle en grote respons op van 25% van de bevraagden. Over het algemeen appreciëren zij dat de lessen tijdens de quarantaine kunnen doorgaan. Ondanks deze appreciatie merken we dat veel cursisten snakken naar de campus, het campusleren is dus zeker nog niet out!

“Ik mis alleen mijn medecursisten, mijn docent en de cafetaria op de campus!”

De meningen over online leren lopen sterk uiteen. Aan de ene kant vinden heel wat mensen moeiteloos hun weg doorheen de online lesmethodiek, zij geven hoge scores en appreciëren de online lessen enorm. Aan de andere kant zijn er cursisten die het moeilijk hebben met online leren. Zij uiten vooral hun frustraties over het platform, het gebrek aan concentratie, interactie en sociaal contact. Zelfs binnen dezelfde klasgroepen zien we uitersten in de antwoorden.

 

De cursisten geven als algemene tevredenheidsscore over online leren een 6 op 10, beduidend lager dan de 8 die we gemiddeld scoren als algemene tevredenheid over onze opleidingen. Daarnaast geeft een grote groep - bijna 46% - aan dat ze het gevoel hebben minder bij te leren tijdens online leren dan tijdens het campusleren.

De campus wordt gemist, vooral het sociale aspect

We peilden ook naar de motivatie en welbevinden van de cursisten. Hieruit blijkt dat bij de overschakeling naar online leren wel wat zaken verloren gaan. Veel feedback heeft te maken met het menselijk contact in de fysieke lessen. Voor veel cursisten een belangrijke factor, die volgens hen in mindere mate aanwezig is bij het online leren.

Ook de persoonlijke interactie tussen de medecursisten en met de docent verloopt online stroever. “Vragen stellen is veel moeilijker. Ik vind dat discussies in een klas veel spontaner op gang komen, er is veel meer interactie in het echt.”, is een weerkerende mening. 

Voor veel cursisten is het sociaal contact in de lessen echt een must: “Ik mis de gezelligheid van het face-to-face gegeven in de klas. Sociaal contact is een vorm van ontspanning, dit gaat online voor een stuk verloren.” Andere cursisten geven aan dat ze het echte klasgevoel missen: “Het is fijner om echt met elkaar in de klas te zitten, ook voor het sociaal contact.”

 

Als we uiteindelijk kijken naar de motivatie van de cursisten bij online leren, zien we dat bijna de helft even gemotiveerd is. Bij ongeveer een derde van de bevraagden verzwakt de motivatie.

Online leren is vermoeiend

Iedere cursist heeft ooit wel eens tegen de slaap gevochten in de les. Toch merken we dat online leren nog veel meer concentratievermogen vraagt. We mogen  dat effect niet onderschatten voor cursisten die soms meerdere uren les volgen op een computerscherm. Vermoeidheid en het verlies aan concentratie  is een veel voorkomend probleem bij online leren. Deze cursist verwoordt het duidelijk:

“Fysieke aanwezigheid in de klas verhoogt toch wel het concentratievermogen. In de klas neem ik veel sneller leerstof op dan online.”

Maar daarnaast zien we ook dat veel cursisten vooral positieve gevoelens aanhalen zoals: goed, rustig en gemotiveerd.

De positieve kant van de virtuele klas

Ondanks bovenstaande hindernissen bij online leren, zijn er veel cursisten super enthousiast. De belangrijkste voordelen zijn tijdsefficiëntie, minder verplaatsingen en minder afleiding.

“Je kan je eigen ding doen, op je eigen tempo werken. Ik woon ook ver van de campus, dat ik niet elke dag 2,5 uur moet rijden is een groot pluspunt.”

Cursisten benadrukken het belang van de interactie in de virtuele klas.  De SYNTRA werken met de BigBlueButton, een applicatie op het online leerplatform van de SYNTRA, waardoor de docenten een uitgebreid toolpakket ter beschikking hebben (presentaties, whiteboards en schermen delen, de klas opdelen in groepen, opname van de les, …).  Onze docenten leren pijlsnel bij in het interactief maken van hun online lessen en dat stemt de cursisten tevreden:

Wat brengt de toekomst

De bevraging bij de cursisten heeft ons heel wat waardevolle inzichten gebracht. Terwijl 4,3% van de cursisten liefst alles online zou leren, geeft 75,5% aan dat ze online lessen zien als aanvulling op lessen in een fysieke omgeving. De overblijvende 20,2% wil liever geen online lessen. Wat onze cursisten als de ideale mix zien na de coronacrisis vinden jullie in deze grafiek:

“Zeer leuke les, ook de polls die tussendoor gehouden werden of iedereen het begrepen heeft vind ik iets zeer positief.”

De komende weken blijven we volop inzetten op online leren. Daarnaast hebben we ook oren naar de wensen van de cursisten, en die snakken duidelijk naar de campus. De SYNTRA brengen dan ook alles in gereedheid om de campussen zo snel mogelijk op een veilige manier te openen, weliswaar voor een zeer beperkt aantal praktijklessen.

We ontvangen onze eerste cursisten vanaf 11 mei.  Dit betreft voor alle duidelijkheid enkel onze volwassen cursisten van de praktijkgerichte ondernemerstrajecten en dus niet de leerlingen uit de leertijd of duaal leren. Dit gebeurt weliswaar zéér beperkt, gefaseerd en met strikte maatregelen.  Na het proefdraaien in de week van 11 mei, zal vanaf 18 mei een groter aantal praktijkopleidingen heropstarten. Alle lessen die online kunnen lopen, blijven online.

SyntraPXL Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SyntraPXL

Naar alle artikels
Artikel

1400 nieuwe ondernemingen op 2 jaar dankzij Jumpstarters

Artikel

Limburger Chris Umé brengt King of Rock-‘n-Roll weer tot leven in Las Vegas

Een team van Limburgers blies dit jaar jury en publiek omver tijdens America's Got Talent in de VS. Met hun deepfakes van onder andere Simon Cowell en Elvis presley, toonden zij de ware kracht van AI aan heel de wereld.

Artikel

Schilder Timmy Bours pakt uit met eigen verfspoelwatermachine

“We moeten niet alleen verontwaardigd zijn over 3M, maar ook meer en meer in eigen boezem kijken." Maaseikenaar Timmy Bours (39) runt al 7 jaar een schildersbedrijf in Neeroeteren maar werd zich de laatste jaren meer en meer bewust van het feit dat hij mee de oorzaak was van vervuiling van het drinkwater. Daarom besloot hij het roer om te gooien.

Artikel

Peltenaar Robert-Jan ‘RJ’ Kortooms is VTM-presentator voor het WK Counterstrike

Robert Jan Kortooms (22) uit Pelt, beter bekend onder zijn pseudoniem RJ Casts, is één van de eerste Vlaamse beroepscommentatoren in de gameswereld. Eerder dit jaar was hij te zien op VTM toen hij het WK Counter-Strike mocht becommentariëren.

Artikel

Door een spierziekte belandde Diana in een coma maar toch opende ze haar hondentrimsalon

Een mysterieuze spierziekte dwong Diana Limpens (50) uit Eigenbilzen 7 jaar geleden in een coma. Toch wilde ze haar droom niet opbergen, een eigen hondentrimsalon ‘t Hundje.

Artikel

3 tips om de beste opleidingsdeal te scoren!