SYNTRA-cursisten volgen les in de virtuele klas, maar missen de campus

1 maand geleden

Toen op 16 maart de coronamaatregelen de deuren van het onderwijs sloten, schorsten ook alle SYNTRA in Vlaanderen en Brussel onmiddellijk alle klassikale campuslessen en gingen per direct over op online leren. 

Het grootste deel van de ca. 30.000 SYNTRA-cursisten zijn volwassenen. Zij volgen via een om- of bijscholing een opleiding  om zich professioneel te versterken. Dat gebeurt op de campus, op de werkplek of via een stage. SYNTRA is gekend als praktijkopleider en veel lessen verlopen dan ook in praktijklabo’s.  Niettemin zitten de cursisten van de SYNTRA-ondernemersopleiding vandaag massaal in de virtuele klas; 42% van de lessen gaan door op de virtuele campussen van de SYNTRA.  In een grootschalige enquête werden deze cursisten bevraagd en werd er gepeild naar hun ervaring met online leren. De reacties waren massaal (1232 respondenten) en de resultaten geven verrassende inzichten.

campusleren

De meningen liggen heel ver uit elkaar

Veel cursisten hadden hun mening over online leren onmiddellijk klaar. Onze bevraging leverde een snelle en grote respons op van 25% van de bevraagden. Over het algemeen appreciëren zij dat de lessen tijdens de quarantaine kunnen doorgaan. Ondanks deze appreciatie merken we dat veel cursisten snakken naar de campus, het campusleren is dus zeker nog niet out!

“Ik mis alleen mijn medecursisten, mijn docent en de cafetaria op de campus!”

De meningen over online leren lopen sterk uiteen. Aan de ene kant vinden heel wat mensen moeiteloos hun weg doorheen de online lesmethodiek, zij geven hoge scores en appreciëren de online lessen enorm. Aan de andere kant zijn er cursisten die het moeilijk hebben met online leren. Zij uiten vooral hun frustraties over het platform, het gebrek aan concentratie, interactie en sociaal contact. Zelfs binnen dezelfde klasgroepen zien we uitersten in de antwoorden.

 

De cursisten geven als algemene tevredenheidsscore over online leren een 6 op 10, beduidend lager dan de 8 die we gemiddeld scoren als algemene tevredenheid over onze opleidingen. Daarnaast geeft een grote groep - bijna 46% - aan dat ze het gevoel hebben minder bij te leren tijdens online leren dan tijdens het campusleren.

De campus wordt gemist, vooral het sociale aspect

We peilden ook naar de motivatie en welbevinden van de cursisten. Hieruit blijkt dat bij de overschakeling naar online leren wel wat zaken verloren gaan. Veel feedback heeft te maken met het menselijk contact in de fysieke lessen. Voor veel cursisten een belangrijke factor, die volgens hen in mindere mate aanwezig is bij het online leren.

Ook de persoonlijke interactie tussen de medecursisten en met de docent verloopt online stroever. “Vragen stellen is veel moeilijker. Ik vind dat discussies in een klas veel spontaner op gang komen, er is veel meer interactie in het echt.”, is een weerkerende mening. 

Voor veel cursisten is het sociaal contact in de lessen echt een must: “Ik mis de gezelligheid van het face-to-face gegeven in de klas. Sociaal contact is een vorm van ontspanning, dit gaat online voor een stuk verloren.” Andere cursisten geven aan dat ze het echte klasgevoel missen: “Het is fijner om echt met elkaar in de klas te zitten, ook voor het sociaal contact.”

 

Als we uiteindelijk kijken naar de motivatie van de cursisten bij online leren, zien we dat bijna de helft even gemotiveerd is. Bij ongeveer een derde van de bevraagden verzwakt de motivatie.

Online leren is vermoeiend

Iedere cursist heeft ooit wel eens tegen de slaap gevochten in de les. Toch merken we dat online leren nog veel meer concentratievermogen vraagt. We mogen  dat effect niet onderschatten voor cursisten die soms meerdere uren les volgen op een computerscherm. Vermoeidheid en het verlies aan concentratie  is een veel voorkomend probleem bij online leren. Deze cursist verwoordt het duidelijk:

“Fysieke aanwezigheid in de klas verhoogt toch wel het concentratievermogen. In de klas neem ik veel sneller leerstof op dan online.”

Maar daarnaast zien we ook dat veel cursisten vooral positieve gevoelens aanhalen zoals: goed, rustig en gemotiveerd.

De positieve kant van de virtuele klas

Ondanks bovenstaande hindernissen bij online leren, zijn er veel cursisten super enthousiast. De belangrijkste voordelen zijn tijdsefficiëntie, minder verplaatsingen en minder afleiding.

“Je kan je eigen ding doen, op je eigen tempo werken. Ik woon ook ver van de campus, dat ik niet elke dag 2,5 uur moet rijden is een groot pluspunt.”

Cursisten benadrukken het belang van de interactie in de virtuele klas.  De SYNTRA werken met de BigBlueButton, een applicatie op het online leerplatform van de SYNTRA, waardoor de docenten een uitgebreid toolpakket ter beschikking hebben (presentaties, whiteboards en schermen delen, de klas opdelen in groepen, opname van de les, …).  Onze docenten leren pijlsnel bij in het interactief maken van hun online lessen en dat stemt de cursisten tevreden:

Wat brengt de toekomst

De bevraging bij de cursisten heeft ons heel wat waardevolle inzichten gebracht. Terwijl 4,3% van de cursisten liefst alles online zou leren, geeft 75,5% aan dat ze online lessen zien als aanvulling op lessen in een fysieke omgeving. De overblijvende 20,2% wil liever geen online lessen. Wat onze cursisten als de ideale mix zien na de coronacrisis vinden jullie in deze grafiek:

“Zeer leuke les, ook de polls die tussendoor gehouden werden of iedereen het begrepen heeft vind ik iets zeer positief.”

De komende weken blijven we volop inzetten op online leren. Daarnaast hebben we ook oren naar de wensen van de cursisten, en die snakken duidelijk naar de campus. De SYNTRA brengen dan ook alles in gereedheid om de campussen zo snel mogelijk op een veilige manier te openen, weliswaar voor een zeer beperkt aantal praktijklessen.

We ontvangen onze eerste cursisten vanaf 11 mei.  Dit betreft voor alle duidelijkheid enkel onze volwassen cursisten van de praktijkgerichte ondernemerstrajecten en dus niet de leerlingen uit de leertijd of duaal leren. Dit gebeurt weliswaar zéér beperkt, gefaseerd en met strikte maatregelen.  Na het proefdraaien in de week van 11 mei, zal vanaf 18 mei een groter aantal praktijkopleidingen heropstarten. Alle lessen die online kunnen lopen, blijven online.

SYNTRA Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SYNTRA Limburg

Naar alle artikels
E-learning expert
Nieuws

De opmars van online leren vraagt om e-learning experts

Artikel

Online vergaderen? Leer het hier met Microsoft Teams.

Binnen SYNTRA Limburg maken wij veel gebruik van de apps van Microsoft 365. We hebben hier ondertussen al heel wat expertise over opgebouwd en we zouden SYNTRA niet zijn als we deze kennis niet zouden delen met iedereen die iets wil leren. 

De meeste van onze lessen gaan al online door maar daarnaast zullen wij op onze website ook enkele digitale leersnacks volledig gratis aanbieden. We maakten alvast enkele korte webinars in samenwerking met de T2-Innovathoren Dirk en Jorn (www.t2-campus.be). Hieronder vinden jullie een 5-delige reeks van webinars over het gebruik van Microsoft Teams.

Nieuws

SYNTRA Limburg richt alle pijlen op online leren

In de huidige digitale wereld is online leren dé methode bij uitstek om cursisten van op een afstand te bereiken. Online leren is dan ook al langer een optie binnen verschillende SYNTRA-opleidingen. Door de recente maatregelen in kader van het coronavirus of COVID-19, zijn we genoodzaakt om een versnelling hoger te schakelen met onze online mogelijkheden. We zetten onze blik op oneindig en transformeren heel wat van onze praktijkgerichte opleidingen naar online lesactiviteiten. Geen simpele klus voor ons aangezien praktijk voorop staat, maar unieke situaties vragen om creatieve oplossingen.

Artikel

Het sportmanagement-event van het jaar: B-Sportunity

Sport is zoveel meer dan achter een bal aanhollen of op een fiets zitten. In de opleiding sport- en eventmanager ontdekken cursisten de boeiende cijfers, strategieën en organisaties achter populaire sporten.

Op 18 maart 2020 steken deze ijverige cursisten de handen uit de mouwen voor de vierde editie van B-Sportunity. Boeiende namen gaan met elkaar in gesprek over actuele topics uit de sportwereld.

Event

Docent en cursist schrijven samen boek over assertiviteit

Grenzen stellen: het is niet altijd makkelijk. Veel mensen hebben moeite om grenzen te stellen en laten zomaar over zich heen lopen. Het vergt een bepaalde mate van assertiviteit om voor jezelf op te komen en je grenzen openlijk te delen. In het kader van de opleiding Assertiviteit en Sociale Vaardigheden van SYNTRA Limburg schreven Tine Meus en Karen van den Broeck een boek over grenzen stellen. In ‘Een hek voor de buren. Met succes grenzen stellen’ beschrijven de auteurs veertien herkenbare situaties over grenzen stellen en voorzien ze de lezer met tips om er zelf mee aan de slag te gaan.

Tine en Karen stellen hun boek officieel voor op 24 oktober om 19 uur in Thor Park Genk. Inschrijven voor de boekvoorstelling kan via info@anasta.be. SYNTRA Limburg ondersteunt dit initiatief dat ontstaan is in de opleiding Assertiviteit en Sociale Vaardigheden.

Artikel

Foodlab specialist: Een culinaire opleiding op topniveau