Centrumreglement leertijd

Hier kan je het centrumreglement per lesplaats van SYNTRA Limburg terugvinden voor de leertijd. Deze bevat de praktische afspraken en het examenreglement. Verder vind je in de kalender een overzicht van de lesdagen, lesvrije dagen en examendagen voor het cursusjaar.

Mocht je hierover vragen hebben dan kun je je wenden tot je leertrajectbegeleider of de leertijdverantwoordelijke van de campus waar je les volgt.