Disclaimer

SYNTRA Limburg besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan SYNTRA Limburg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer SYNTRA Limburg verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is SYNTRA Limburg niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat SYNTRA Limburg geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. SYNTRA Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klachten

Heb je klachten? Dan kan je terecht op ons algemeen nummer: 011/28.60.50 of mail naar: info@syntra-limburg.be

CIM

CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, verzamelt met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitors...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe jou te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, ga naar http://www.cim.be.

Auteursrecht

SYNTRA Limburg geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

De persoonsgegevens die je aan SYNTRA Limburg verstrekt worden opgenomen in de bestanden van SYNTRA Limburg, Herkenrodestraat 20, 3600, Genk. Deze gegevens worden door SYNTRA Limburg verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan dit aan SYNTRA Limburg meegedeeld worden per e-mail info@syntra-limburg.be . Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit. Je beschikt over een inzage- en correctierecht.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.