EHBO, risico's en preventie

Een belangrijk bericht van Algemeen Directeur Dirk Vanstipelen

SYNTRA Limburg deed recent enkele inspanningen op vlak van EHBO-voorzieningen, risicoanalyses en chemische agens. Als docent van SYNTRA Limburg is het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze evoluties. EHBO, risico's en preventie zijn immers een zaak van iedereen, we rekenen er op dat je deze instructies doorneemt.

EHBO:

Ehbo koffers werden volledig opnieuw aangevuld met een wettelijk kit. Dit werd gedaan voor alle campussen. Deze koffers werden geïnventariseerd, gelabeld en er werden eveneens logboeken met de bijhorende koffer afgeleverd. Het is de bedoeling dat elke verwonding/verzorging in dit logboek genoteerd wordt. Door deze verwondingen te registreren kan men een beeld krijgen welke verwondingen er zich voordoen in een bepaalde opleiding en kunnen er dus ook gepaste maatregelen genomen worden qua preventie.

Risicoanalyses:

De reeds bestaande risicoanalyses worden stap voor stap aangepast naar de huidige opleidingen. De risicoanalyse is dynamisch omdat de technieken van de gebruikte machines en handelingen telkens veranderen. SYNTRA wil zeker investeren in nieuwe technieken/opleidingen dus heeft men er voor gekozen deze RA’s up to date te maken. Er worden ook veiligheidsfiches gemaakt per opleiding waar zowel docent als cursist bewust worden gemaakt van de aanwezige risico’s, en de te gebruiken PBM.

Voor deze PBM is het de taak van de docent de cursisten te motiveren, op te leiden om deze PBM te gebruiken zodat cursisten zo weinig mogelijk risico lopen op kwetsuren. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je als docent het goede voorbeeld geeft en de gepaste PBM zelf gebruikt ten alle tijden. Deze RA’s en veiligheidsfiches komen op de teamsite te staan en kunnen (voor degene die er al opstaan) opgevraagd worden bij uw sectorcoördinator.

Inventaris chemisch agens:

Er wordt verder gewerkt aan de inventaris van het chemisch agens en er worden mappen aangelegd met MSDS fiches en VIk (veiligheidsinstructiekaarten) betreffende het gebruik van deze producten en hun gevaren. Deze mappen komen te liggen in elk lokaal waar er chemisch agens aanwezig is. Deze fiches zijn belangrijk om te weten wat men moet doen indien er zich een ongeval voordoet met chemisch agens.

Preventie is een zaak van iedereen, dus meldingen en suggesties als jullie een onveilige situatie tegenkomen zijn zeker welkom. Ik wens jullie een veilig cursusjaar en hoop op jullie medewerking te kunnen rekenen.

Dirk Vanstipelen, Gedelegeerd bestuurder
&
Stijn Pipeleers, Preventieadviseur