examenfeedback

Waarom? 

Cursisten feedback geven is van groot belang om hen aan te zetten tot efficiënt leergedrag. Feedback helpt de cursisten om te weten of ze de leerstof goed aanpakken en in welke mate ze de doelen van je cursusonderdeel bereiken. Bijkomend geeft feedback jou als lesgever inzicht in wat cursisten als moeilijke leerstof hebben ervaren en welke onderdelen je misschien nog eens moet herhalen of op een andere manier uitleggen.. 
 

Hoe? 

Als je nog terug komt in de groep na het examen dan zijn er een paar manieren: 

  • Deel de examens uit aan de cursisten en laat hen in groep de fouten overlopen en samen oplossen. Op deze manier leren ze van elkaars fouten. Let op soms kan de vergelijking met andere cursisten een drempel zijn.   
  • Heb je niet voldoende of minder tijd? Deel dan de examens uit aan de cursisten samen met de modelantwoorden. Aan de hand van de modelantwoorden kunnen de cursisten dan hun fouten analyseren en tegelijkertijd bekijken of ze de modelantwoorden begrijpen.   
  • In beide gevallen geef je best ook nog een algemene aanvullende feedback over de manier waarop cursisten de verschillende vragen/opdrachten hebben aangepakt.  

Kom je niet meer terug in de klas, spreek dan met je “opvolger” af om wat tijd te voorzien en maak dan gebruik van optie 2. Schrijf je aanvullende feedback dan op en laat die met de modelantwoorden mee uitdelen. 

Er is nog de mogelijkheid om online feedback te geven via Moodle.  

Originele examens 

Zorg er voor dat je de originele examens terug ophaalt of door je collega terug laat ophalen en inlevert of in laat leveren op het secretariaat.