Hybride leren: waar & wanneer jij wil!

Wie dit jaar een opleiding volgt bij SyntraPXL, heeft de kans om zelf zijn lesmomenten kiezen.

In de Limburgse campussen zijn begin september 130 nieuwe camera’s geïnstalleerd die ‘hybride lessen’ mogelijk maken. De cursisten van meer dan 40 opleidingen kunnen dus elke les van thuis uit meevolgen of zelfs achteraf herbekijken. De fysieke aanwezigheid van de cursisten is dus niet langer verplicht.

Hybride lessen?

Online lessen zijn sinds de eerste lockdown van 2020 de norm bij SyntraPXL. Al anderhalf jaar verfijnen we dagelijks onze online lesmethodes en vanaf dit cursusjaar gaan we hier nog verder in. De docenten en cursisten omarmen volgens een recente bevraging de nieuwe technologie. 80% van de cursisten geven aan dat de online lessen een goede aanvulling zijn op de praktijk omdat men dankzij de ‘hybride lessen’ losser kan omspringen met de eigen drukke agenda. Bijvoorbeeld een babysit regelen om ’s avonds een cursus te volgen, is verleden tijd. Je volgt de lessen waar en wanneer je wil!

Een babysit regelen om ’s avonds een cursus te volgen, is verleden tijd

 

 

Hoe kan je lessen volgen?

  1. Live op de campus
  2. Op afstand via een live-stream
  3. Achteraf herbekijken

Het eigen leerplatform van SyntraPXL maakt het mogelijk om met de laptop of zelfs met een simpele smartphone de lessen mee te volgen of te herbekijken. De les wordt op de campus gegeven en de cursist bepaalt zelf of hij de les op de campus volgt of via een live-stream (via een camera) thuis of op eender welke plaats. Voor deze lessen geldt hetzelfde als voor het campusleren. Naast het live volgen van de les kan de cursist er ook voor opteren om de opname van de les achteraf te bekijken.

 

Wie toch nog technische problemen zou hebben, kan elke dag van halfnegen tot halfelf beroep doen op onze helpdesk. Laat het duidelijk zijn: wij willen het leven van onze cursisten makkelijker maken!

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Cursisten die genieten van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kunnen niet asynchroon leren. D.w.z. ze kunnen plaatsonafhankelijk maar niet tijdsonafhankelijk leren. Concreet: wil iemand met VOV een hybride opleiding volgen, dan moeten ze of de les op de campus volgen, of de les via de virtual classroom volgen (livestream). De lesopname bekijken is niet in orde voor VOV.

Ontdek al onze opleidingen
en let op het Hybride label!