UPDATE (7 mei 17:00) ONLINE LESSEN BLIJVEN DE REGEL

We blijven volop inzetten op online lessen waar dat kan. Zo proberen we de lesachterstand zo goed mogelijk te beperken. En dat lukt ondertussen aardig. De afgelopen weken konden we bijna 60% van de lessen online toch laten doorgaan.

Terug naar de campus? Online lessen blijven de regel. Als bedrijf uit een “niet-essentiële sector” voorzag SYNTRA Limburg een beperkte terugkeer naar campusleren in Genk en Hasselt sinds 11 mei. We begonnen klein en met strikte opvolging van alle voorzorgsmaatregelen. De hoofdzaak was dat we erin slaagden om lessen op een veilige manier in te richten. 

We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 via ons klantencentrum op 011 30 32 00.

Aanpassing examenregelement

Sedert 13 maart 2020 zijn alle opleidingen, zowel theorie als praktijk, van overheidswege opgeschort omwille van de Covid-19 pandemie. Wel gaf Syntra Vlaanderen de toestemming om lessen die online kunnen verlopen, ook effectief online te organiseren.

Op 29 april 2020 kreeg SYNTRA Limburg van Syntra Vlaanderen toestemming om te herstarten met een aantal lessen, eerst op proef in de week van 11 mei, vervolgens officieel vanaf 18 mei. Alle lessen die online kunnen lopen, dienen online georganiseerd te worden.

Omdat het gewone les- en examenreglement zoals het in september 2019 of januari 2020 aan de cursisten is gecommuniceerd, in deze exceptionele periode omwille van overmacht niet volledig van toepassing kan blijven, wordt een addendum toegevoegd.
Dit “corona addendum” omvat de noodzakelijke afwijkingen en aanpassingen aan het examenreglement.

Lees hier het corona addendum

Instructievideo's voor de heropening van de campussen

Terug naar de campus, hoe gaat dat in zijn werk? De onderstaande videos bieden meer duidelijkheid!

Wat betekent dit:

 • VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 4 EN 11 MEI?

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 11 mei worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment. Voor cursisten die zich inschrijven voor een online opleiding, geldt dit natuurlijk niet.

 • VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?

Online lessen blijven de regel. Als bedrijf uit een “niet-essentiële sector” voorziet SYNTRA Limburg een beperkte terugkeer naar campusleren in Genk en Hasselt vanaf 11 mei, we draaien een week proef. We beginnen klein en met strikte opvolging van alle voorzorgsmaatregelen. De klassen die hiervoor in aanmerking komen, zullen persoonlijk verwittigd worden. De hoofdzaak is dat we erin slagen om lessen op een veilige manier in te richten. Als dat allemaal goed verloopt, geven we maandag 18 mei het startschot voor méér praktijklessen op de campus. 

 • VOOR CURSISTEN DIE EEN OPLEIDING IN DE LEERTIJD OF VIA DUAAL LEREN VOLGEN?

Van zodra jouw werkplek haar activiteiten terug kan hervatten (of wanneer deze niet gestopt zijn)* én wanneer de werkplek het opportuun en mogelijk vindt om de opleiding op de werkplek opnieuw aan te vatten, mag je opnieuw naar de werkplek op voorwaarde dat:

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, mag je de werkcomponent niet hervatten.

* Uitzondering: de werkcomponent mag in ondernemingen uit de horecasector (PC 302) nog niet hervat worden als de kernactiviteit van de onderneming niet hervat wordt (vb. als de onderneming afhaalgerechten aanbiedt i.p.v. restaurant).

Volledige of gedeeltelijke hervatting:
De werkcomponent kan volledig of gedeeltelijk hervat worden. Indien nodig kunnen we samen, in onderling overleg tussen je werkplek, je trajectbegeleider en jezelf, een nieuw uurrooster opstellen en/of nieuwe afspraken maken m.b.t. het opleidingsplan.

Online lessen:
Tot 15 mei blijft SYNTRA Limburg inzetten op online lessen voor. Deze online lessen worden georganiseerd op de normale lesdag. Je werkgever moet jou uiteraard de ruimte geven om deel te nemen aan deze lessen. Concreet wil dit zeggen dat deze online les de klassikale lesdag zal vervangen en je op die dag niet moet gaan werken. Binnenkort volgt er meer informatie over de heropstart van de klassikale lessen.

Bijkomende informatie over de verschillende mogelijke scenario's en de impact op leervergoeding, tijdelijke werkloosheid, e.d. verschijnt zo snel mogelijk.

 • VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN OF MINI-ONDERNEMINGEN RUNNEN?

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 11 mei. De activiteiten van mini-ondernemingen worden stopgezet tot 11 mei samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 09:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 011 30 32 00. 

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedInpagina of op onze website www.syntra-limburg.be/informatie-coronavirus. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

  Wat kan je zelf doen om verspreiding van het virus tegen te gaan?

  Door zelf preventieve maatregelen te nemen kan je het risico op besmetting verlagen. Wij volgen het advies van Onderwijs Vlaanderen en hanteren volgende richtlijnen: 

  • Was je handen regelmatig met water en zeep en vermijd handen geven.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn en blijf zelf thuis als je ziek bent.
  • Raak je gezicht niet aan met je handen.
  • Houd voldoende afstand van elkaar (minimum 1 meter).