UPDATE (31 maart 11:00) SCHORSING LESACTIVITEITEN VERLENGD TOT 19 APRIL

Al onze lesactiviteiten blijven geschorst tot en met zondag 19 april. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is maar we zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen voor onze cursisten. Daarom richten wij al onze pijlen op online leren voor onze lopende opleidingen. Onze docenten zetten zich maximaal in om zoveel mogelijk van de lopende lessen online aan te bieden. Cursisten die in aanmerking komen voor een online gedeelte van hun opleiding worden persoonlijk op de hoogte gehouden.

Deze week gaan er 300 online lesmomenten door bij SYNTRA Limburg verspreid over 200 verschillende opleidingen . In totaal volgen 1800 cursisten deze online lessen. Op dit moment hebben we al 130 lesgevers opgeleid via onze webinar 'Big Blue Button'. 

We blijven nog steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 via ons klantencentrum op 011 30 32 00.

Wij hopen jullie alvast snel terug te zien op één van onze campussen, tot dan en blijf in uw kot!

Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met zondag 19 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. 

Wat betekent dit:

 • VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 13 MAART EN 19 APRIL?

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 19 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment.

 • VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?

Alle lessen op de campus worden geschorst tot en met 19 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Ook alle stages worden geschorst tot en met 19 april.

We werken in de mate van het mogelijke naar online oplossingen toe waarbij we extra inzetten op afstandslessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt later.

 • VOOR CURSISTEN DIE EEN OPLEIDING IN DE LEERTIJD OF VIA DUAAL LEREN VOLGEN?

Alle lessen worden geschorst tot en met 19 april. 

UPDATE 31 MAART: Werkplekleren wordt geschorst tot en met 19 april. Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO 'Overeenkomst Alternerende Opleiding' of DA 'Deeltijdse Arbeid') worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 19 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 19 april.

UITZONDERING: Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan kan je HIER terugvinden.

Overeenkomsten in deze ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

 1. wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet én
 2. wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: Indien de onderneming waar je nu werkt moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt je onderneming voor jou tijdelijke werkloosheid aan. (zoals voor gewone werknemers) Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar jouw overeenkomst moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze ook best tijdelijke werkloosheid voor jou aan.

 • VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN OF MINI-ONDERNEMINGEN RUNNEN?

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 19 april. De activiteiten van mini-ondernemingen worden stopgezet tot 19 april samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 09:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 011 30 32 00

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze Facebookpagina, LinkedInpagina of op onze website www.syntra-limburg.be/informatie-coronavirus. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

  Wat kan je zelf doen om verspreiding van het virus tegen te gaan?

  Door zelf preventieve maatregelen te nemen kan je het risico op besmetting verlagen. Wij volgen het advies van Onderwijs Vlaanderen en hanteren volgende richtlijnen: 

  • Was je handen regelmatig met water en zeep en vermijd handen geven.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn en blijf zelf thuis als je ziek bent.
  • Raak je gezicht niet aan met je handen.
  • Houd voldoende afstand van elkaar (minimum 1 meter).