Klacht

SYNTRA Limburg doet er alles aan om een klantgerichte en klantvriendelijke organisatie te zijn. Misschien ervaar je dat anders? Heb je een conflict met een docent? Ondervind je een probleem met de inhoud van de cursus?

Laat je stem horen! SYNTRA wordt er alleen maar beter van. Je kan met je klacht terecht bij de campuscoördinator of je klacht hieronder indienen. De ombudsvrouw van SYNTRA Limburg is Sofie Claes (Sofie.claes@syntra-limburg.be).

Klachten die er zijn naar aanleiding van berichten door medecursisten geplaatst op Facebook of andere sociale media zijn onontvankelijk. SYNTRA Limburg distantieert zich van alles wat er door cursisten op sociale media gezet wordt. De inhoud van gesprekken op sociale media is de verantwoordelijkheid van elk individu. SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhouden die op sociale media geplaatst worden, noch voor de klachten die hierrond ontstaan. Daarvoor dient men zich te wenden tot de bevoegde diensten zoals de politie.

De sereniteit van de lessen mag op geen enkel moment in het gedrang komen.