Wat zijn diversiteitsplannen?

Inhoud

Ondernemingen, organisaties en lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een diversiteitsplan.
Het belang van een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit neemt toe. Steeds meer vrouwen werken, meer allochtonen zoeken hun weg op de arbeidsmarkt, de beroepsbevolking vergrijst en mensen met een beperking (arbeidshandicap) worden aangemoedigd om hun competenties aan te bieden op de arbeidsmarkt.

Aanwerving van mensen uit kansengroepen kan soelaas bieden bij moeilijk in te vullen vacatures.

Met andere woorden: niet alleen die groepen hebben baat bij een diversiteitsplan, alle andere werknemers en de werkgever halen er voordeel uit.

Vier soorten diversiteitsplannen

Om een plan op maat van jouw organisatie te ontwikkelen, kan je kiezen tussen vier soorten diversiteitsplannen:

  • Instapdiversiteitsplan: een ideale opstap naar een planmatig diversiteitsbeleid. De helft van de kosten voor de uitvoering van een instapdiversiteitsplan wordt gesubsidieerd met een maximum van 2.500 EUR.
  • Diversiteitsplan: een volledige en planmatige aanpak in vier stappen, met onder meer aandacht voor opleidings- en competentiebeleid en kwaliteit van de arbeid. 2/3 van de kosten van een diversiteitsplan kan worden gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 EUR.
  • Clusterdiversiteitsplan: één centrale aanvrager clustert een aantal organisaties met een gelijklopend diversiteitsplan. Het is een ideaal instrument voor een groep van kleinere organisaties uit één sector of voor units binnen een groter geheel. 2/3 van de kosten van elke deelnemende organisatie kan worden gesubsidieerd met een maximum van 3.000 EUR per deelnemende organisatie.
  • Groeidiversiteitsplan: diversiteit verankeren in het strategisch beleid van de organisatie om volop gebruik te maken van de meerwaarde van diversiteit. De helft van de kosten van een groeidiversiteitsplan kan worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500 EUR.

Hoe kan ik een diversiteitsplan aanvragen?

Zorg dat je een Projectontwikkelaar toegewezen krijgt.
Deze medewerkers van SERR en RESOC in je regio zullen je zonder extra kosten bijstaan en begeleiden bij het uitwerken van een diversiteitsplan op maat van jouw bedrijf of organisatie.

Na overleg met deze Projectontwikkelaar: vul samen met hem of haar het online formulier in via de webtoepassing Diversiteitsplannen Online