Wat is een leercontract?

Inhoud

In de Leertijd ga je aan de slag met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (vroegere leercontract). Je komt hierbij 1 dag per week naar één van onze campussen en gaat 4 dagen werkplekleren bij een werkgever in een echt bedrijf. De maximale duur van je Leertijd is 3 jaar.