Wat zijn de lesuren van de opleidingen?

Inhoud

Voltijdse dagopleidingen:

Lesdeel voormiddag: 09.00-12.30u
Lesdeel namiddag: 13.00-16.30u

Langlopende dagopleidingen:

Lesdeel voormiddag: 09.00-12.30u
Lesdeel namiddag: 13.00-16.30u

Kortlopende dagopleidingen:   

Lesdeel voormiddag: 9.00-12.00u
Lesdeel namiddag: 13.00-16.00u

Langlopende avondopleidingen:

Lesdeel avond: 18.45-22.15u
Uitzondering Maaseik: 18.30-22.00u

Kortlopende avondopleidingen:

Lesdeel avond: 19.00-22.00u

Dit is de algemene regel.  Uitzonderingen zijn mogelijk voor bepaalde opleidingen.  Het lessenrooster kan je na inschrijving in het cursistenportaal terugvinden.