KMO-portefeuille: algemene informatie (over aanvragen, subsidies, ...)

Inhoud

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Opgelet: sinds1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. De nieuwe regelgeving zal hier te lezen zijn van zodra SyntraPXL zelf op de hoogte is gebracht van de nieuwe samenstelling.

Heb ik recht op de KMO-Portefeuille?
De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;

De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest.

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn) ;

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit;

Een aanvaardbare rechtsvorm

 • Onderstaande ondernemingen hebben een aanvaardbare rechtsvorm
  • De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
   • De eenmanszaak
    De beoefenaar van een vrij beroep
  • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
   • Naamloze vennootschap (nv)
   • Besloten vennootschap (bv)
   • Coöperatieve vennootschap (cv)
   • Vennootschap onder firma (vof)
   • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
   • Economisch samenwerkingsverband (esv)
   • Europese vennoootschap (se)
   • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
  • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut
 • Volgende ondernemingen hebben geen aanvaardbare rechtsvorm:
  • De vereniging zonder winstoogmerk of -uitkering
  • De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
  • De feitelijke vereniging
  • De stille vennootschap
  • De tijdelijke vennootschap

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Het bedrag dat je kan inbrengen omvat het volledige cursusgeld (inschrijvingsgeld, handboeken, grondstoffen) exclusief BTW. Het inschrijvingsgeld excl. BTW moet minstens 100 euro bedragen. Een betaling via de portefeuille verloopt als volgt:

Je schrijft in voor een opleiding en ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving en een betalingsuitnodiging van SyntraPXL.

Je betaalt eerst het btw-bedrag rechtstreeks aan SyntraPXL (met vermelding van de gestructureerde mededeling uit de bevestigingsmail). Het is belangrijk om niet het volledig inschrijvingsgeld rechtstreeks aan SyntraPXL te betalen. Projectaanvragen mogen niet meer ingediend worden indien het volledig bedrag overgemaakt is aan de opleidingsverstrekker.

Je registreert en meldt aan op : www.kmo-portefeuille.be  Opent in nieuw venster

Je dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het totaalbedrag excl. Btw (inschrijvingsgeld + grondstoffen + handboeken) in. Dit bedrag vind je terug op de opleidingspagina van onze website.

De portefeuille geeft aan hoeveel percent van je opleiding zij subsidiëren en hoeveel jij dan nog dient te betalen (restbedrag).

Je betaalt jouw deel aan de KMO-Portefeuille. Van zodra de KMO-Portefeuille de ontvangst van deze betaling bevestigt, kan je de elektronisch betaling toewijzen via de portefeuille.

Opgelet: je aanvraag moet ten laatste 2 weken na de start van de opleiding ingediend zijn.

 

Wat is het erkenningsnummer van SyntraPXL?

 

Het erkenningsnummer van SyntraPXL is DV.O101814.
Het erkenningsnummer van SYNTRA business is DV.O215511.

Het gebruik van de juiste erkenningsnummer is belangrijk en vind je terug in de uitnodiging van betaling. Opgelet: het teken na de punt is de letter O en niet het cijfer nul.

Neem contact op met de campus (Genk, Hasselt, Maaseik, Pelt of Westerlo) in geval van twijfel.

 

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Extern

Intern

 

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!