Wat is de KMO-Portefeuille?

Inhoud

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.
 

Extra wijzigingen vanaf 1 januari 2020.
 

Elke Vlaamse KMO krijgt nu een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en advies. Kleine KMO’s (< 50 werknemers) krijgen 30% subsidie met een plafondbedrag van 10.000 EUR per jaar. Middelgrote KMO’s (<250 werknemers) krijgen 20% subsidie met een plafondbedrag van 15.000 EUR. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Heb ik recht op de KMO-Portefuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest ;
  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn) ;
  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst) ;
  5. VZW’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener).

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. E-learning wordt niet gesubsidieerd.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Een kleine KMO kan tot 10.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar via de KMO-portefeuille. Een middelgrote KMO kan tot 15.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto.

Wat is het erkenningsnummer van SYNTRA Limburg?

Het erkenningsnummer van SYNTRA Limburg (gecertificeerde opleidingen) is DV.O101814.
Het erkenningsnummer van SYNTRA business (bedrijfsopleidingen) is DV.O215511.

Het gebruik van de juiste erkenningsnummer is belangrijk. Kijk in de uitnodiging van betaling of neem contact op de campus voor meer info.

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Voor verdere informatie kan je terecht bij Laura Lindelauf op het nummer 011/28.60.59 of via mail: kmo-portefeuille@syntra-limburg.be