Welke kosten komen in aanmerking voor inbreng in de KMO-portefeuille?

Inhoud

Welke kosten komen in aanmerking?

  • De kost van het onderricht zelf.
  • Catering en cursusmateriaal voor zover er een functionele relatie is met de opleiding
  • Verplaatsingskosten docent

BTW kan nooit gesubsidieerd worden.

De opleiding moet ook beëindigd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.