Welke kosten komen in aanmerking voor inbreng in de KMO-portefeuille?

Inhoud

Welke kosten komen in aanmerking?

  • De kost van het onderricht zelf.
  • Catering en cursusmateriaal voor zover er een functionele relatie is met de opleiding
  • Verplaatsingskosten docent

BTW kan nooit gesubsidieerd worden.

De opleiding moet ook beëindigd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.

Toch nog een vraag?

Neem contact op met ons!