Welke opleidingen kan ik met opleidingscheques betalen?

Inhoud

De Vlaamse Regering beslist welke opleiding men met opleidingcheques kan betalen. Ze beslissen dit op basis van de bijdrage die de opleiding brengt aan de economie en welvaart.

In het opleidingsoverzicht kan je bij elke opleiding zien of het mogelijk is met opleidingscheques te betalen.

  • Opleidingen met minder dan 32 lesuren kunnen niet met opleidingscheques betaald worden.

Je vindt op deze link de langlopende opleidingen (met officieel certificaat) die je niet met opleidingcheques kan betalen.