Hoe oud moet ik zijn om les te mogen volgen bij SYNTRA?

Inhoud

Om les bij ons te mogen volgen moet je voldaan hebben aan de voltijdse of deeltijdse leerplicht. Dit geldt zowel voor dag- of avondopleidingen én voor een stageovereenkomst.

Voor de leertijd/leercontract moet je het 2de middelbaar afgerond hebben en minstens 15 jaar zijn.