Tot wanneer heb ik de tijd om mijn toelatingsdossier in orde te hebben?

Inhoud

De cursistendossiers dienen volledig te zijn vanaf de vierde week na de start van de opleiding. Indien de cursist de nodige gegevens niet heeft afgeleverd (d.w.z. er is zelfs geen aanzet van dossier) wordt hij of zij niet tot de opleiding toegelaten. In de praktijk betekent dit dat een cursist van wie op de vierde lesweek geen enkel document beschikbaar is de les zal moeten verlaten en kan eventueel later opnieuw worden toegelaten.