Klasactiviteiten

Beste leerkracht,

De overheid moedigt scholen aan om hun leerkrachten een bedrijfsstage te laten volgen. Alle leerkrachten secundair onderwijs die lesgeven in  het aso, tso, bso, dbso of in de leertijd komen in aanmerking.  Deze bedrijfsstage biedt u de mogelijkheid om u verder te professionaliseren in uw vak en deze ervaringen over te brengen op uw leerlingen.

Om dit mogelijk te maken voorziet het Departement Onderwijs & Vorming de vervanging van de leerkrachten die op stage gaan. De aanvraag voor de vervanging verloopt via deze site

Terwijl u op stage bent, zorgt een docent van SYNTRA Limburg of SYNTRA West voor een vervangende activiteit voor de leerlingen. Ondernemingszin en ondernemerschap lopen als rode draad door de modules die gegeven worden tijdens uw stage. Onze docent geeft les vanuit z’n eigen ervaring als ondernemer.

Vooraf stippelt u samen met de docent een programma voor de leerlingen uit. Hiervoor kan u kiezen uit acht modules. Elke module is een op zich staande module, en per module zijn er een aantal vakoverschrijdende eindtermen die behandeld worden. Deze kan u per module raadplegen in de leerkrachtenversie. Elke module is aanpasbaar aan het niveau van de klas, of aan de tijd die beschikbaar is. Voor u uw keuze vastlegt, kan u deze documenten doornemen via de onderstaande links.

Onderstaand filmpje zoomt in op een vervanging in een klas in Hasselt waar vooral ingegaan wordt op ondernemerschap. Er zijn echter nog veel andere inhouden mogelijk – van creativiteit tot netwerken – en dat binnen álle vakken. 

Overzicht van de modules

Module 0: Wie ben ik?

Deze module vormt een inleiding op de modules rond ondernemerschap. Leerlingen leren hun talenten (en valkuilen) ontdekken en hoe deze tot uiting kunnen komen in dromen en toekomstplannen. Leerlingen denken na of ondernemerschap (of intrapreneurship) binnen deze toekomstplannen past.

2 tot 4 lesuren

Module 1: De ondernemer vertelt

In deze module maken de leerlingen kennis met ondernemerschap aan de hand van een getuigenis van een ondernemer die dagelijks zijn onderneming runt. Bij de start van de module wordt hen de techniek van de mindmap toegelicht, en bij het verhaal van de ondernemer leren ze deze techniek toepassen op dit verhaal.

1 à 2 lesuren

Module 2: Creativiteit

Hoe kan je creatief denken, en hoe maken ondernemers gebruik van creatief denken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, dat zijn de centrale vragen in deze module. Eerst wordt door middel van enkele leuke oefeningen aangegeven waar je op dient te letten tijdens het creatief denken en hoe je dat kan toepassen in de dagelijkse realiteit. 

2 tot 6 lesuren

Module 3: communicatie en samenwerking binnen en buiten de onderneming

In deze module wordt gewerkt rond het belang van een goede communicatie en samenwerking binnen en buiten de onderneming. Met een oefening wordt eerst nagegaan hoe moeilijk communiceren kan zijn. Nadien denken de leerlingen aan de hand van cases na over met wie een ondernemer moet communiceren en wat het belang daarvan is. Dan is het de bedoeling dat ze zelf aan de slag gaan: ze voeren gesprekken met fictieve klanten, leveranciers, buren,… De docent geeft feedback en wijst op de noodzakelijke capaciteiten van een ondernemer.

1 tot 2 lesuren

Module 4: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door middel van een stellingenspel stellen de leerlingen zich in de plaats van een bedrijfsleider. Door de rode draad doorheen de stellingen wordt uitgelegd wat MVO is en gaan de leerlingen ermee aan de slag.

1 tot 2 lesuren

Module 5: Reclame

Deze module handelt over de veranderende invulling van reclame. De reclamebudgetten in Vlaanderen verschuiven meer en meer naar het digitale en daar willen we met deze module op inspelen. We sluiten af met een oefening om zelf een reclamecampagne op sociale media te laten maken.

Variabel: 2 of 4 lesuren

Module 6: Leren uit je fouten? De sleutel tot succes!

In deze module wordt gewerkt rond ‘failing forward’. Via getuigenissen van (bekende) ondernemers leren de leerlingen dat falen bij het ondernemerschap hoort. Ze gaan in de les ook na hoe ze zelf omgaan met situaties waarin ze falen en hoe ze daar iets positiefs kunnen van maken.

2 lesuren

Module 7: Ben ik een potentiële ondernemer?

Welke ondernemerschapscompetenties (her)kennen de leerlingen? Eerst gaan we na op welke ondernemende eigenschappen de leerlingen goed scoren en welke beter kunnen. Aan de hand van een eigen voorbeeld leren de leerlingen de verschillende stappen van het ondernemend proces kennen en stellen ze een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op waarin ze aangeven hoe ze verder aan de slag kunnen gaan met hun verworven en nog te verwerven competenties.

1 tot 2 lesuren

Module 8: Het belang van een netwerk

Wat is een netwerk? Waarom is het belangrijk? En hoe gebruik je een netwerk? De leerlingen analyseren hun persoonlijk netwerk en leren nadenken over hoe ze dit kunnen gebruiken. 

1 tot 2 lesuren