Cursisten marketing- en eventmanager spelen het generatiespel

13/10/14
Tags:
 websitenieuws

De cursisten Marketing & eventmanagement speelden op 10 oktober het generatiespel met de Open Coffee leden. Een aantal stellingen werden voorgelegd en de aanwezigen mochten een reactie aangeven.  Daarna werd er face-to-face gesproken met eensgezinden, want dat is waar netwerken over gaat.

En wat bleek?  De kloof is veel kleiner dan we denken.  Het grootste verschil valt op te merken op gebied van overuren maken en het terugnemen ervan.  Generatie Y hecht veel belang aan de vrije tijd en wil zelf bepalen wanneer ze hun overuren terugnemen. Afwezigheid van social media geeft stress en ze geven de voorkeur aan communicatie via elektronische media.

Een aantal stereotypes werden niet bevestigd.  Zo is generatie Y niet beter in multitasken dan de babyboomers of Generatie X.  Ze zijn ook niet beter vertrouwd met nieuwe technologieën en het gebruik ervan.  Opvallend is wel dat alle generatie teamwerk sterk op prijs stellen.