Airco-energiedeskundige

Airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten om de 5 jaar gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige.

Voor 7 maart 2021 was de keuringsfrequentie afhankelijk van het nominaal koelvermogen.

Ook voor de airconditioningsystemen die onder de oude keuringsfrequentie om de 3 of 2 jaar gekeurd moesten worden, geldt de keuringsfrequentie van 5 jaar.

Nieuwe airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten, binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling, een eerste keer gekeurd worden.

Genk T2-campus

20/09/2022

m
d d
w
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 10 sessies
Locatie
 • Genk T2-campus
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld.

Wanneer is de energetische keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting. Als de koeling enkel dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten/materialen en niet voor het comfort van de mensen die er werken, valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

http://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige

Sinds enkele jaren worden erkenningen met betrekking tot het leefmilieu verleend voor onbepaalde duur. Ter ondersteuning van de kwaliteitsbewaking van het gebruik van deze erkenningen werd de retributieregeling ingevoerd, wat inhoudt dat voor bepaalde erkenningen een retributie moet betaald worden.

Bij alle opleidingen die starten na 1 januari 2017 is de retributiekost inbegrepen. Syntra stort deze retributie rechtstreeks naar het departement Omgeving (LNE).

Meer info vind je op deze link

Gelieve je laptop en e-ID-kaartlezer of token mee te brengen naar de opleiding!

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00277
 • Officiële opleidingsnaam : Airco-energiedeskundige
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Doelgroep

Energiedeskundigen, Studiebueau's, Koeltechniekers,...

Toelatingsvoorwaarden

Voor wat de toelatingsvoorwaarden betreft, verwijzen we naar:

de bijlage 13 van VLAREL: Bijzondere erkenningsvoorwaarde als vermeld in artikel 13/1, 2°

de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW als vermeld in artikel 24/1,1°

Korte overzicht: Diploma of getuigschrift in koeltechnieken of certificaat in de koelcertificering of 3 jaar aantoonbare ervaring

(voor details zie Bijlage 13 van VLAREL.)

De inhoud van de opleiding is gebasseerd op de voorschriften van de overheid:

Zoals omschreven in Bijlage 12 van VLAREL: opleiding en bijscholing met bijhorend examen als vermeld in artikel 43/4,1° en 2°:

module 1: wetgeving:

 • titel I en titel II van het VLAREM inzake koelinstallaties;
 • certificeringsplichtige handelingen aan koelinstallaties;
 • het VLAREL met betrekking tot airco-energiedeskundigen;
 • Europese regelgeving met betrekking tot energieprestaties van gebouwen;
 • energiedeskundigen;

module 2: energetische aspecten:

 • inzicht in het energetische concept en beheer van gebouwen;
 • elektriciteit;
 • verlichting;
 • energetische aspecten van koeltechniek:
  • invloed van verschillende parameters;
  • met betrekking tot de verschillende onderdelen van een koelinstallatie;
  • met betrekking tot de werking en regeling van een koelinstallatie;
  • energiebesparing bij koelinstallaties;
  • soorten koelafgiftesystemen en hun invloed op het energieverbruik;
  • met betrekking tot directe en indirecte koelsystemen;
  • met betrekking tot warmtepompen;
 • soorten, opbouw, werking en regeling van luchtbehandelingssystemen en hun invloed op het energieverbruik;
 • warmteafgiftesystemen: soorten warmteafgiftesystemen en hun invloed op het energieverbruik;

module 3: het correct uitvoeren van de keuring, vermeld in artikel 5.16.3.3, §3, 4°, artikel 5bis.15.5.4.5.4, §6, eerste lid, en artikel 5bis.19.8.4.8.4, §6, eerste lid, van titel II van het VLAREM.

ALSOOK

Zoals omschreven in de leerdoelen LNE: http://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige

 • Korte introductie tot het aspect klimaatbehandeling
 • Elementaire kennis van de regelgeving
 • Elementaire kennis van de energiekengetallen
 • Uitgebreide kennis m.b.t. het gebouw
 • Elementaire kennis i.v.m. verlichting
 • Kennis i.v.m. elektriciteit
 • Uitgebreide koeltechnische kennis
 • Kennis i.v.m. afgifte-elementen koude
 • kennis i.v.m. afgifte- elementen warmte
 • Kennis i.v.m. indirecte koelsystemen
 • Kennis i.v.m. luchtbehandeling
 • Gebruik van meetinstrumenten
 • Gebruik van het rekenblad
 • + HET EXAMEN + GEVALSTUDIE

Genk T2-campus

m
d d
w
d
v
z
z

20/09/2022

Wim Mentens

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€628.10
Incl.€760.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 502.48
 • KO** 439.67

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Genk T2-campus

Summer School: Gasvormige brandstof module GI (met CERGA)

€1296.00 €1071.07
 • Genk T2-campus

Basisopleiding CERGA

€575.00 €475.21
 • Genk T2-campus

Hernieuwing afstellen van branders (TV-nr)

€340.00 €280.99
 • Genk T2-campus

Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI (de oude hernieuwing G1/G2)

€340.00 €280.99
 • Genk T2-campus

CERGA Gasmonteur

€235.00 €194.21