Artikel 104 voorzorgsmaatregelen tegen brand uit de kleren

Elektrotechnisch Installateur?... OPGEPAST!!!

het artikel 104 van het AREI legt een reeks nieuwe verplichtingen aan elektrische installaties met betrekking tot de te nemen preventieve maatregelen tegen brand. Het artikel introduceert eveneens een aantal nieuwe begrippen zoals compartimentering, vitale stroombanen, halogeenvrije kabels, het principe van redundantie, alsook de risicobeoordeling voor het bepalen van vitale stroombanen.

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Op deze twee avonden wordt de indeling van de elektrische leidingen weergegeven rekening houdend met hun brandgedrag waarbij naast hun brand verspreidende kenmerk (F) ook rekening gehouden wordt met de lichtdoorlatendheid (SD) en de zuurtegraad (SA) van hun rookgassen alsook de brandweerstand (FR).

Ook begrippen als compartiment en de mate van brandgevaar van een ruimte worden toegelicht.

Algemeenheden: hierin wordt het algemeen principe aangegeven dat een elektrisch installatie niet gevaarlijk mag zijn voor personen, de omgeving en het materiaal.

Uitwendige invloed factoren: Bij de keuze van het elektrisch materieel en bij de keuze van de te nemen voorzorgsmaatregelen tegen thermische effecten moet men rekening houden met de uitwendige invloed factoren.

Verder wordt er ook gesproken over de onderwerpen Brand, en voornaam ook over Verbranding.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 476 16 76, info@vormelek-formelec.be.

Doelgroep

Elektrotechnisch installateurs, Architecten, ingenieurs

Algemeen

 • overlopen van de nieuwigheden in het  KB104 met betrekking op het AREI

Keuze en installatie van elektrisch materieel

 • Elektrische leidingen
 • Elektrische materieel
 • Ruimten met verwaarloosbaar brandgevaar
 • Ruimten met bijzonder brandgevaar
 • Vitale stroombanen
 • ... 
 • Genk T2-campus

De Nieuwe Siemens LOGO 8! Basis

€275.00 €227.27
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Elektricien

€1050.00 €867.77