Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen

Elke garagehouder, hersteller of ontmantelaar van afgedankte voertuigen moet vanaf 4 juli 2010 een beroep doen op een gecertificeerd technicus om koelgassen van motorvoertuig-airco's terug te winnen. Dat certificaat bewijst dat de zogenaamde 'gefluoreerde broeikasgassen' op een milieuvriendelijke en correcte manier behandeld worden. Deze opleiding is dus goed voor het milieu én voor de portefeuille van de hersteller.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Om dit certificaat te behalen moet de kandidaat-technicus een opleiding volgen en slagen voor een bijhorend examen (zowel theorie als praktijk) in een erkend opleidingscentrum. SYNTRA Limburg reikt het certificaat uit namens het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. De geldigheid van dit certificaat is van onbepaalde duur.

Bijkomende info
Retributie:
Een erkende technicus moet een retributie betalen. Deze retributie dient voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning en is voor de eerste keer verschuldigd bij het bekomen van het erkenningsbewijs. Vervolgens moet die vijfjaarlijks betaald worden.
De technici die een certificaat behaalden voor 5 september 2016 worden beschouwd als erkende technici. Zij moeten geen retributie betalen voor het bekomen van het erkenningsbewijs, maar zijn wel de vijfjaarlijkse retributie voor het toezicht op de erkenning verschuldigd. Deze moet een eerste maal betaald worden voor 31 december 2019.
De retributie bedraagt €34 en moet na het slagen in het examen gestort worden aan het LNE.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn beschikbaar via de website https://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-voertuigen.

Doelgroep

 • de technicus die koeltechnische handelingen verricht en die zich degelijk wil voorbereiden op het examen
 • garagehouders/herstellers – sector mobiliteit

De gecertificeerde technicus is in staat en is gemachtigd om alle taken horende bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelsystemen in bepaalde motorvoertuigen - zoals beschreven in het BVR - correct te kunnen uitvoeren.

 • Elementaire kennis van de hoofdbepalingen van de Europese verordeningen en richtlijnen (842/2006, 2006/40/EC, 307/2008)
 • Elementaire kennis van de werking van klimaatregelsystemen op motorvoertuigen
 • Elementaire kennis van het gebruik en de eigenschappen van de gefluoreerde gassen, gebruikt als koelmiddel in klimaatsystemen op motorvoertuigen; de impact van de uitstoot van deze gassen op het milieu (ordegrootte van hun global warming potential in verhouding tot de klimaatswijzigingen)
 • Kennis van de geldende procedures om gefluoreerd koelmiddel terug te winnen
 • Omgaan met koelmiddelcilinders
 • Aansluiten en afkoppelen van een terugwinningstoestel aan de daarvoor voorziene aansluitingen op een klimaatregelsysteem met gefluoreerd koelmiddel op een motorvoertuig; gebruiken van een terugwinningsapparaat
 • Lekdetectie
 • Hasselt

Auto-elektronica:  Sensoren

€265.00 €219.01
 • Hasselt
 • Tongeren

Car Cleaning

€180.00 €148.76
 • Hasselt

Mecanicien lichte vliegende objecten L-Licence

€710.00 €586.78