Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen

Prijs: 
Inschrijving €255 (incl. btw)
Extra kosten:
  • Handboeken: €15.00

Bespaar op deze opleiding

Elke garagehouder, hersteller of ontmantelaar van afgedankte voertuigen moet vanaf 4 juli 2010 beroep doen op een gecertificeerd technicus om koelgassen van motorvoertuig-airco's terug te winnen. Dat certificaat is een bewijs dat de zogenaamde 'gefluoreerde broeikasgassen' op een milieuvriendelijke en correcte manier behandeld worden. Deze opleiding is dus goed voor het milieu én voor de portefeuille van de hersteller!

Om dit certificaat te behalen moet de kandidaat-technicus een opleiding volgen en slagen voor een bijhorend examen (zowel theorie als praktijk) in een opleidingscentrum dat is erkend voor het geven van zulke opleidingen. SYNTRA Limburg reikt het certificaat uit namens het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie uit. De geldigheid van dit certificaat is geldig voor onbepaalde duur.

Bijkomende info:
Retributie:
Een erkende technicus moet een retributie betalen. Deze retributie is voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. Deze is voor de eerste keer verschuldigd bij het bekomen van het erkenningsbewijs en vervolgens vijfjaarlijks.
De technici die een certificaat behaalden voor 5 september 2016 worden beschouwd als erkende technici. Zij moeten geen retributie betalen voor het bekomen van het erkenningsbewijs. Zij zijn wel de vijfjaarlijkse retributie verschuldigd voor het toezicht op de erkenning. Deze moet een eerste maal betaald worden voor 31 december 2019.
De retributie bedraagt €33 en dient na slagen in het examen gestort te worden aan het LNE.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en beschikbaar via de website https://www.lne.be/themas/erkenningen/airco-voertuigen

Praktische informatie: 
Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
Hasselt 21-10-2017    08:45 1 za vm-nm 8 Schrijf in
Doelgroep: 

Voor iedereen die koeltechnische handelingen verricht en die zich degelijk wil voorbereiden op het examen. Elk beroep waarbinnen deze activiteit past; vnl. gericht op garagehouders/herstellers – sector mobiliteit De gecertificeerde technicus is in staat en is gemachtigd om alle taken horende bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelsystemen in bepaalde motorvoertuigen - zoals beschreven in het BVR correct te kunnen uitvoeren.

Programma: 
  • Elementaire kennis van de hoofdbepalingen van de Europese verordeningen en richtlijnen (842/2006, 2006/40/EC, 307/2008)
  • Elementaire kennis van de werking van klimaatregelsystemen op motorvoertuigen
  • Elementaire kennis van het gebruik van en de eigenschappen van de gefluoreerde gassen, gebruikt als koelmiddel in klimaatsystemen op motorvoertuigen; de impact van de uitstoot van deze gassenop het milieu (ordegrootte van hun global warming potential’ in verhouding tot de klimaatswijzigingen)
  • Kennis van de geldende procedures om gefluoreerd koelmiddel terug te winnen
  • Omgaan met koelmiddelcilinders
  • Aansluiten en afkoppelen van een terugwinningstoestel aan de daarvoor voorziene aansluitingen op een klimaatregelsysteem met gefluoreerd koelmiddel op een motorvoertuig; gebruiken van een terugwinningsapparaat
  • Lekdetectie