Het BIBF erkent deze opleiding voor 9u permanente vorming.

Voor een ondernemer is het vanzelfsprekend dat de eigen balans en resultatenrekening geen geheimen mag hebben. Maar de behoefte of noodzaak om financiële informatie te begrijpen beperkt zich niet uitsluitend tot deze ondernemers. Ook andere stakeholders van een onderneming zijn geïnteresseerd in de informatie die jaarrekeningen van ondernemingen kunnen verstrekken. Denken we maar aan werknemers, aandeelhouders en vennoten, advocaten/curators, magistraten,  … .

Deze opleiding brengt een degelijke kennis en inzicht bij aan zowel aankomende als gevestigde ondernemers, betrokken medewerkers, aandeelhouders en vennoten in ondernemingen, advocaten en magistraten, kortom iedereen die beroepsmatig of in een andere hoedanigheid betrokken is bij de financiële gegevens van ondernemingen. Ken je klanten, leveranciers of concullega's.

De deelnemer leert de opbouw van boekhoudkundige staten van een onderneming, de balans- en resultatenrekening te begrijpen en te analyseren zodat hij/zij hieruit de nodige informatie en besluiten kan trekken.

Docent:

Francis Heps is ere-bedrijfsrevisor en Rechter in Handelszaken.

Praktische informatie: 
Startdata zijn nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding.
Doelgroep: 

Aankomende en gevestigde ondernemers, betrokken medewerkers bij ondernemingen, aandeelhouders en vennoten in ondernemingen, advocaten en magistraten. Iedereen die beroepsmatig of in een andere hoedanigheid of interesse betrokken is bij het (her)kennen van de financiële gegevens van ondernemingen.

Een economische vooropleiding is geen noodzaak. Interesse in de financiële gegevens van de eigen onderneming of van andere ondernemingen wel.

Programma: 

Sessie 1
 Basisprincipes van de balans, de resultatenrekening van een onderneming.

 ° Opbouw van de boekhouding - regelgeving
 ° Rekeningenstelsel
 ° Boekhoudkundige verwerking in de praktijk
 ° Proef- en saldibalans
 ° Eerste besluiten uit deze financiële gegevens
 
    Praktische toepassingen

Sessie 2
 Analyse van de balans en de resultatenrekening

 ° Praktische toepassingen
 ° Opstelling van de balans en resultatenrekening

Sessie 3
 Analyse van de jaarrekening

 Ratioberekening
 ° Solvabiliteitsratio
 ° Liquiditeitsratio
 ° Netto bedrijfskapitaal
 ° Rentabiliteitsratio’s

 Praktische toepassingen aan de hand van jaarrekeningen