Banden en wielen

Aan het einde van deze opleiding zal de cursist in staat zijn om:
• de verschillende onderdelen van een band en de functie die ze uitoefenen te begrijpen;
• de talrijke technische aspecten te beoordelen die de actieve veiligheid beïnvloeden wat banden en wielen betreft (laadindex, snelheid, druk, afmetingen enz.);
• het verschijnsel onbalans aan te leren, net zoals de oorzaken en de gevolgen ervan;
• accurate beslissingen te nemen rond de vervanging, de reparatie en de montage en rond de toepassing van de geldende reglementen en deze tegenover de klant te argumenteren;
• met specifiek gereedschap banden en wielen in de praktijk te leren monteren, demonteren, repareren en uitbalanceren conform de technische en veiligheidsvereisten;
• de gebreken van een versleten of beschadigde band te analyseren;
• in de werkplaats de meest begane fouten (te goeder trouw) te vermijden.

 

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In deze cursus leren monteurs met een geringe kennis van banden de verschillende onderdelen van een band, de soorten banden en de aspecten van bandenslijtage van nabij kennen. De theorie maakt het mogelijk om tegenover de klant beter te argumenteren. Ze oefenen in de praktijk de (de)montage, de verschillende reparatietechnieken van banden en het uitbalanceren van wielen. 

Doelgroep

Garagehouders, handelaren gebruikte voertuigen en monteurs met een geringe kennis van banden, die eventueel al een eerste ervaring met het demonteren en monteren van banden hebben.

Theorie
• Opbouw en onderdelen van een gemonteerd wiel.
• Opbouw van en markeringen op een band.
• Wielen (velg + schotel).
• Binnenbanden.
• Mogelijkheden en beperkingen bij wijzigingen van de band- en/of wieldiameter.
• Bandenslijtage en inspectie.
• Opslag.
• Recyclage van slijtagebanden.
• Kettingen en andere toebehoren.
• Lekbestendige banden. Het theoretische deel stelt de cursist in staat om gericht te argumenteren tegenover de klant.
Praktijk
• Nut van een reparatie (technisch en/of economisch).
• Opkrikken en immobiliseren van een voertuig.
• Demonteren en monteren van een band.
• Factoren in de onbalans van een wiel.
• Reparatie van een binnenband.
• Reparatie van een band (toegestane technieken).
• Uitbalanceren van wielen.
• Uitbalanceertoestellen en bandenlichters.
• Eindcontrole.

 • Hasselt

Directe benzine-inspuiting

€175.00 €144.63
 • Hasselt

Klimaatbeheersing: analyse en storingzoeken

€215.00 €177.69
 • Hasselt

Attest certificering klimaatregelsystemen van motorvoertuigen

€255.00 €210.74
 • Tongeren
 • Hasselt

Car Cleaning

€145.00 €119.83
 • Hasselt

Diagnose: Meten van elektronische signalen

€175.00 €144.63