Basis onderhoudsmechanica

Onderhoudstechnici in de industriële omgeving zijn schaars op de arbeidsmarkt.  Een opleiding tot onderhoudsmonteur kan je snel aan een geschikte job helpen.  Deze module vormt alvast een goede basis!

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De onderhoudsmonteur heeft een degelijke basis van bedrijfselektriciteit en onderhoudsmechanica in een industriële omgeving. Hij plaatst elektrische motoren, contactoren, PLC's, frequentieregelaars, uitrusting voor meten en regelen, signalerings- en bedieningsapparatuur en sluit deze aan. Hij heeft kennis van laagspanningssystemen en systemen voor extra lage spanning. Hij voert ook eenvoudig elektrisch onderhoud en reparatie uit. Verder is hij op de hoogte van verbindingstechnieken en eenvoudig mechanisch onderhoud van kettingen, lagers, reductiekasten, riemen, transportsystemen en koppelingen. Persoonlijke veiligheidsaspecten naleven tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden is zeer belangrijk. 

Het volgen van deze module geeft het getuigschrift "Basis onderhoudsmechanica".

Indien je aan de toelatingsvoorwaarde voldoet kan je hierna doorstromen naar de module 'basis pneumatica en hydraulica' om het traject van onderhoudsmonteur te vervolledigen. Deze toelatingsvoorwaarde is het beschikken over de getuigschriften van 'basis elektriciteit' en 'motoren en sensoren', oftewel het basisjaar industriële elektriciteit. Vrijstelling voor deze modules is mogelijk mits slagen in de respectievelijke vrijstellingsproeven.

 

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

onderhoudstechnici, herstellers van machines, ploegleiders industrie, medewerkers industrie, elektrotechnisch installateurs,

Toelatingsvoorwaarden

Alvorens men de cursus onderhoudsmonteur kan aanvatten men dient geslaagd te zijn voor de modules 'Basis elektriciteit' en 'motoren en sensoren'. Vrijstelling voor deze modules is mogelijk mits slagen in de respectievelijke vrijstellingsproeven. 

Indien je beschikt over passende diploma's of getuigschriften, hoeft de vrijstellingsproef zelfs helemaal niet afgelegd te worden. Hiervoor dien je voor de start van de opleiding een scan van het diploma te mailen naar het algemeen e-mailadres van SYNTRA Genk.

Indien je enkel de module 'basis onderhoudsmechanica' wilt volgen zonder door te stromen naar een vervolgmodule gelden deze toelatingsvoorwaarden niet. 

Programma: Basis onderhoudsmechanica 64u.

 • Verbindingstechnieken
 • Lagers
 • kettingen
 • Riemen
 • Reductiekasten
 • Koppelingen