Beheerder woonzorgcentrum

De beheerder van een woon zorgcentrum staat in voor de organisatie, leiding en dagelijkse werking van de instelling. Als dusdanig is hij/zij verantwoordelijk voor het uittekenen en toepassen van het zorgbeleid dat afgestemd is op de behoeften van de (individuele) bewoner die in de hedendaagse zorgvisie niet langer als patiënt wordt behandeld, maar als een cliënt die een kwaliteitsvolle zorg op maat eist.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

De opleiding bestaat uit 4 hoofdmodules : management, personeelsbeleid, wetgeving en ouderenproblematiek waar er telkens een deelcertificaat voor kan verkregen worden. Wie het getuigschrift 'beheerder woonzorgcentrum' wenst te bekomen dient ook nog bedrijfsbezoeken af te leggen en een eindwerk te maken, uiteraard met de nodige begeleiding.

Kennis, vaardigheden en attitude van de beheerder van een woonzorgcentrum zijn:
1. Kunnen leiding geven
2. In team kunnen werken
3. Communicatievaardig
4. Assertiviteit (t.o.v. klanten en medewerkers)
5. Inlevingsvermogen, voelen wat bij mensen leeft.
6. Organisatorisch onderlegd

Doelgroep

De opleiding richt zich tot:

 • zij die als investeerder een WZC willen opstarten
 • deelnemers en personeelsleden van een WZC die willen doorgroeien tot een functie van beheerder van een WZC (hiervoor is wel een bachelor diploma vereist) of een diensthoofdfunctie binnen een WZC
 • zij die meer willen weten van de werking en de organisatie van een WZC  
 • zij die op zelfstandige basis of als werknemer de functie willen vervullen van beheerder van een WZC (hiervoor is een diploma van bachelor vereist).

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een diploma / studiegetuigschrift H.S.O
Voeling hebben met de sector, hetzij door werkervaring hetzij door opleiding

 • Wetgeving (92 uur)
  Woonzorgdecreet
  Kwaliteitsdecreet
  Financiering van gebouwen en uitbating
  HACCP
  Inspectie
  Prijsreglementering
  Samenwerkingsverbanden
  Lokaal sociaal beleid
  Rechten van de patiënt (bewoner)
  Juridische vormen
  Milieu en afval
  Brandweer
  Legionella
 • Personeelsbeleid (44 uur)
  Strategisch HR
  Werving, selectie en onthaal
  Competentiemanagement, vorming en training
  Beoordelingsbeleid, loopbaanbeleid en retentiebeleid
  Loon- en arbeidsvoorwaarden
  Thema’s
 • Ouderenproblematiek (68 uur)
  Demografie
  Gerontologie
  Gedrag van ouderen
  Geriatrie
  Zorgorganisatie
 • Management (108 uur)
  Opdrachtverklaring
  Marketing en communicatie
  Vrijwilligerswerk
  Administratieve organisatie
  Calamiteitenplanning
  Financieel beleid
  Organisatie van de facilitaire diensten
  Verzekeringen
  Notariaat
 • Bedrijfsbezoeken (20 uur)
 • Hasselt

Rouw en verlies module 1

€420.00 €347.11
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Kinderbegeleider baby's en peuters

€1050.00 €867.77