Bijscholing ADR colli i.s.m. Atlas College

In het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het ADR-attest dient een bijscholingscursus gevolgd te worden met een bijhorend examen om de geldigheid van het attest met 5 jaar te verlengen. Wie binnen Europa gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken.

De opleiding gebeurt in samenwerking met het Atlas College Genk en met ATRIUM Ham.

Hasselt

04/06/2022

m
d
w
d
v
z d
z
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
 • 2 dagen
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques

Onze ADR chauffeursopleidingen worden gegeven in samenwerking met ATRIUM opleidingen waardoor de lessen gegeven worden door ervaren specialisten (Veiligheidsadviseurs ADR).

Types ADR-opleidingsgetuigschriften:

 • Basis getuigschrift Colli (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
 • Specialisatie getuigschrift Tank (ADR Categorie II) : Voor het tankvervoer van gevaarlijke goederen

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor collivervoer (CAT I)?
Chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van een ADR - getuigschrift, ongeacht de hoogst toegestane massa van het voertuig.
Deze verplichting geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden (LQ ‘s) of bij het vervoer van gevaarlijke goederen onder de in § 1.1.3.6 van het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen.
Basis getuigschrift (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor tankvervoer (CAT II)?
Chauffeurs, die vervoer van gevaarlijke goederen verrichten in: Tankcontainers, UN mobiele tanks of MEGC ’s met een individuele inhoud van meer dan 3m³ per transporteenheid
Tankvoertuigen (vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ ) vervoeren,
In batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1m³.

Wie moet een initiële opleiding volgen?
Diegene die geen geldig opleidingsgetuigschrift in zijn/haar bezit heeft moet een initiële opleiding volgen.   

Wie moet een hernieuwings-opleiding volgen?
De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB of andere erkende instelling. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar. WACHT DUS NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN HERNIEUWINGSSCURSUS ! In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht. Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. 

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een niet vervallen attest ADR colli vervoer

 • Opleidingsgetuigschrift
 • Reglementeringen
 • Indeling gevaarlijke stoffen
 • Houders voor vervoer gevaarlijke stoffen
 • Boorddocumenten
 • Signalisatie
 • Speciale voorschriften
 • Vrijstelling

In het inschrijvingsgeld is het examengeld ITLB (78,94 €) inbegrepen.

Hasselt

m
d
w
d
v
z d
z

04/06/2022

Hasselt

Start: 04/06/2022

m
d
w
d
v
z d
z
Start Einde Lokaal
za 04/06/2022 08:30 10:00 G1.42
za 04/06/2022 10:30 12:00 G1.42
za 04/06/2022 12:30 14:00 G1.42
za 04/06/2022 14:30 16:00 G1.42
za 11/06/2022 08:30 10:00 G1.42
za 11/06/2022 10:30 12:00 G1.42
za 11/06/2022 12:30 14:00 G1.42
za 11/06/2022 14:30 16:00 G1.42
OPGELET! Dit is het overzicht van de geplande lessen. Houd er echter rekening mee dat, door onvoorziene omstandigheden, een afwijking van de planning steeds mogelijk is. Wij zullen er steeds naar streven om in een onderling overleg naar een geschikt inhaal-/lesmoment te zoeken.
Frank Segers

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€329.75
Incl.€399.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 263.8
 • KO** 230.82

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Hasselt

Basis ADR colli i.s.m. Atlas College

€467.00 €385.95
 • Pelt
of op jouw locatie

Rij- en rusttijden / Tachograaf

€145.00 €119.83
 • Genk T2-campus
of op jouw locatie

Ladingzekering

€145.00 €119.83
 • Hasselt

Bijscholing ADR tank i.s.m. Atlas College

€134.00 €110.74
 • Hasselt
of op jouw locatie

CMR en Ongevalsaangifte

€145.00 €119.83