Bijscholing ADR tank i.s.m. Atlas College

In het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het ADR-attest dient een bijscholingscursus gevolgd te worden met een bijhorend examen om de geldigheid van het attest met 5 jaar te verlengen. Wie binnen Europa gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR-attest beschikken.

De opleiding gebeurt in samenwerking met het Atlas College Genk en met ATRIUM Ham.

ATRIUM HAM

21/05/2022

m
d
w
d
v
z d
z

Hasselt

18/06/2022

m
d
w
d
v
z d
z
Inschrijvingsprijs
Sector
Duurtijd
 • 1 dag
Locatie
 • ATRIUM HAM
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • Opleidingscheques

Onze ADR chauffeursopleidingen worden gegeven in samenwerking met ATRIUM. ATRIUM voorziet ervaren specialisten (Veiligheidsadviseurs ADR) die de lessen zullen geven.

Types ADR-opleidingsgetuigschriften: 
Basis getuigschrift Colli (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.
Specialisatie getuigschrift Tank (ADR Categorie II) : Voor het tankvervoer van gevaarlijke goederen

 

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor collivervoer (CAT I)?
Chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten in het bezit zijn van een ADR - getuigschrift, ongeacht de hoogst toegestane massa van het voertuig.
Deze verplichting geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden (LQ ‘s) of bij het vervoer van gevaarlijke goederen onder de in § 1.1.3.6 van het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen.
Basis getuigschrift (ADR Categorie I) : Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of losgestort vervoer.

Welke chauffeurs moeten in het bezit zijn van een ADR-getuigschrift voor tankvervoer (CAT II)?
Chauffeurs, die vervoer van gevaarlijke goederen verrichten in: Tankcontainers, UN mobiele tanks of MEGC ’s met een individuele inhoud van meer dan 3m³ per transporteenheid
Tankvoertuigen (vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1m³ ) vervoeren,
In batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1m³.

Wie moet een initiële opleiding volgen?
Diegene die geen geldig opleidingsgetuigschrift in zijn/haar bezit heeft moet een initiële opleiding volgen.   

Wie moet een hernieuwings-opleiding volgen?
De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB of andere erkende instelling. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar. WACHT DUS NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN HERNIEUWINGSSCURSUS ! In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht. Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens

Toelatingsvoorwaarden

Reeds beschikken over een nog niet vervallen attest ADR colli- en tankvervoer.

 

 • Opleidingsgetuigschrift
 • Reglementeringen
 • Indeling gevaarlijke stoffen
 • Houders voor vervoer gevaarlijke stoffen
 • Boorddocumenten
 • Signalisatie
 • Speciale voorschriften
 • Vrijstelling

BELANGRIJK: Voor vernieuwing van het attest ADR Tank-vervoer is er zowel een bijscholing ADR colli-vervoer als een bijscholing ADR Tank-vervoer noodzakelijk!  Indien de kandidaat een vernieuwing van het attest ADR Tank-vervoer wil verkrijgen, dan dient deze dus eveneens in te schrijven voor de bijscholing ADR colli-vervoer.

ATRIUM HAM

Truibroek 51 , 3945 Ham

m
d
w
d
v
z d
z

21/05/2022

ATRIUM HAM

Truibroek 51 , 3945 Ham

Start: 21/05/2022

m
d
w
d
v
z d
z
Start Einde Lokaal
za 21/05/2022 08:30 10:00 EXTERN 02
za 21/05/2022 10:30 12:00 EXTERN 02
za 21/05/2022 12:30 14:00 EXTERN 02
za 21/05/2022 14:30 16:00 EXTERN 02
OPGELET! Dit is het overzicht van de geplande lessen. Houd er echter rekening mee dat, door onvoorziene omstandigheden, een afwijking van de planning steeds mogelijk is. Wij zullen er steeds naar streven om in een onderling overleg naar een geschikt inhaal-/lesmoment te zoeken.

Hasselt

m
d
w
d
v
z d
z

18/06/2022

Hasselt

Start: 18/06/2022

m
d
w
d
v
z d
z
Start Einde Lokaal
za 18/06/2022 08:30 10:00 B1.27
za 18/06/2022 10:30 12:00 B1.27
za 18/06/2022 12:30 14:00 B1.27
za 18/06/2022 14:30 16:00 B1.27
OPGELET! Dit is het overzicht van de geplande lessen. Houd er echter rekening mee dat, door onvoorziene omstandigheden, een afwijking van de planning steeds mogelijk is. Wij zullen er steeds naar streven om in een onderling overleg naar een geschikt inhaal-/lesmoment te zoeken.
Jan Cox
Frank Segers

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€110.74
Incl.€134.00

Bespaar op je opleiding

KMO-portefeuille

Erkende dienstverlener
 • MO* 88.59
 • KO** 77.52

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

 • Hasselt
of op jouw locatie

CMR en Ongevalsaangifte

€175.45 €145.00
 • Hasselt

Basis ADR colli i.s.m. Atlas College

€467.00 €385.95
 • Hasselt

Bijscholing ADR colli i.s.m. Atlas College

€399.00 €329.75
 • Pelt
of op jouw locatie

Rij- en rusttijden / Tachograaf

€145.00 €119.83
 • Genk T2-campus
of op jouw locatie

Ladingzekering

€145.00 €119.83