Boekhouden als beleidsinstrument voor de notaris(medewerker)

De boekhouding van het notariaat is niet ‘louter’ een ingevolge de geldende regelgeving opgelegde verplichting, maar is voor de notaris de informatiebron (de boordtabel) bij uitstek om leiding en sturing van het kantoor op een onderkende wijze te voeren.

Deze opleiding is bedoeld voor de notaris of notarismedewerker die met kennis van zaken met de boekhouder van het kantoor overleg wil plegen.

Ben je al boekhouder en wil je de boekhouding van een notariaat voeren (intern of extern), dan is er de opleiding Notarieel boekhouder voor jou.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Elk notariskantoor is een onderneming die, zoals elke onderneming, op gepaste wijze moet kunnen omgaan met de dagelijkse risico’s en vereisten op het vlak van rentabiliteit, kostenbewust zijn, winstgevendheid en financiële draagkracht. De boekhouding van het kantoor is de juiste informatiebron van deze gegevens en biedt de beherende notaris houvast in het beleid van zijn/haar kantoor.
Reden waarom een degelijke kennis van, en een voldoende ver gaand inzicht in deze boekhouding zo belangrijk zijn voor de notaris(sen) en zijn/haar medewerkers.

Deze opleiding leidt zowel de notarissen zelf, als de in het kantoor aangestelde – en andere – betrokken medewerkers rond in de specifieke boekhoudkundige vereisten van het notariaat. In 5 sessies brengt de docent hen een degelijke kennis en inzicht bij in de boekhouding, de balans en resultatenrekening. Zo kan de deelnemer hieruit de nodige informatie, analyses, besluitvorming en sturing trekken voor het beheer van het kantoor.

Docent Francis Heps is ere-bedrijfsrevisor, Rechter in Handelszaken en co-auteur van het handboek "Notariële boekhouding" - Kluwer.

Doelgroep

De notaris, kandidaat-notaris en notarismedewerkers die inzicht willen krijgen in de boekhouding als beleidsinstrument voor het kantoor. Een economische vooropleiding is geen noodzaak maar wel het streven naar inzicht in de financiële toestand van het kantoor om de juiste beleidsbeslissingen te nemen en op gelijke golflengte met raadgevers te kunnen bespreken.

Voorkennis

Degelijke kennis van de notariële praktijk is vereist.

Lesdata 

Omwille van de studiedag van FedNot op 04/05, hebben wij onze lesmomenten aangepast: vrijdagnamiddag 20/04, 27/04, 18/05, 25/05 en 02/06 - telkens van 15u tot 18u.

Sessie 1 - 2

De boekhouding van een onderneming – algemeen

 ° Regelgeving en boekhoudkundig kader
 ° Rekeningenstelsel
 ° Boekhoudkundige verwerking in de praktijk
 ° Balans en Resultatenrekening
 ° Jaarrekening (opstellen, lezen en analyseren)
 ° Praktische toepassingen

De notariële boekhouding – basisbegrippen
     
 ° Raakvlakken met de algemene boekhouding
 ° Specifieke regelgevingen en vereisten in het notariaat
 ° Organisatie van en toezicht op de notariële boekhouding
 ° Bij te houden boekhouddocumenten
 ° Beheer van sommen en effecten 
 ° Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor het notariaat
 ° Notariskantoor o.v.v. vennootschap / eenmanszaak
 ° Praktische toepassingen

Sessie 3 - 4

De notariële boekhouding in de praktijk

 ° Bewerkingen op cliëntenrekeningen
 ° Derdenrekeningen en Rubrieksrekeningen
 ° Boekhoudkundige verwerking van aktekosten
 ° Resultaatsbewerkingen
 ° Periodieke en jaarlijkse afsluiting
 ° De proef- en saldibalans
 ° De jaarrekening

Sessie 5

 ° Balansanalyse
 ° Ratioberekening
      * Solvabiliteitsratio
      * Liquiditeitsratio
      * Netto Bedrijfskapitaal
      * Rentabiliteitsratio’s
 ° Praktische toepassingen

 • Genk T2-campus
 • Hasselt

Power BI: voor een sluitende financiële analyse

€545.00 €450.41
 • Westerlo
 • Hasselt

Praktijkcursus boekhouden

€375.00 €309.92
 • Hasselt

Financieel Adviseur voor de KMO

€950.00 €785.12
 • Pelt
 • Hasselt

Boekhouder

€440.00 €363.64
 • Hasselt

KMO-adviseur vermogens- en successieplanning

€950.00 €785.12