Boomtechnisch adviseur

Je kent alle technieken over het verzorgen van de bomen en wil je verder verdiepen in ziekten, plagen, kwaliteit, gebruik, advies geven over bomen en hun conditie en waardes te bepalen?

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze opleiding leert je zelfstandig boomonderzoek uit te voeren, inspecties verrichten,  advies uitbrengen en kent de belangrijkste  procedures met betrekking tot de uitvoering van het werk.    

Doelgroep

 • Beschikken over één van de certificaten: 
 • Diploma Boomverzorger van SYNTRA
 • Getuigschrift beroeps- en praktijk Boomverzorger
 • Getuigschrift ETW
 • Gelijkwaardig buitenlands diploma     
 • medisch geschikt zijn

Toelatingsvoorwaarden

Trajectspecifieke instapvoorwaarden: Beschikken over 1 van volgende certificaten:

 • het diploma OO boomverzorger
 • het getuigschrift OO beroepskennis en praktijk boomverzorger.
 • een gelijkwaardig buitenlands diploma
 • het getuigschrift ETW
 • De cursist moet medisch geschikt zijn.

Boombiologie 8u:

 • weten hoe een boom in elkaar zit en alle biologische processen binnen een boom
 • kennen

Sortiment en gebruikswaarde (12u)

 • de verschillende boomsoorten en de daarbij behorende  toepasbaarheid en
 • gebruikswaarde qua groeiplaatsn functie, bodemsoort herkennen en benoemen

Ziekten en plagen (20u)

 • de symptomen van ziekten en plagen herkennen en hun invloed op de conditie en
 • vitaliteit van de boom
 • de gebreks- en verzwakkingssymptomen kennen en de invloed hiervan op de
 • structuur van de boom kunnen verklaren
 • toepassingen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen kunnen uitvoeren om de problemen op te lossen

Boomtechnisch onderzoek (24u)

 • Boomcontroles en inspectie uitvoeren mbv de gangbare diagnose methoden en hulpmiddelen
 • de gezondheid van een boom beoordelen en verzorgingsmaatregelen voorop stellen
 • kunnen beslissen welke de beste stappen zijn om het probleem aan te pakken
 • kunnen opsporen van uitwendige signalen die wijzen op een conditievermindering,
 • breukgevoeligheid of onstabiliteit van de boom
 • analyseren van de mogelijke oorzaken van het verschijnsel aan en de conditie van de boom

Kwaliteit plantmateriaal (8u)

 • Notie hebben van de verschillende teelttechnieken en vermeerderingsmethoden van laan- en parkbomen en de relatie leggen met mogelijke problemen voor de boom op latere leeftijd
 • standaard kwaliteitseisen en normen kunnen benoemen.

Boomwaardebepaling (8u)

 • De financiële waarde van en de schade aan bomen berekenen/bepalen

Rapportering (12u)

 • Advies opstellen en rapporteren over de veiligheid en over de overlevingskansen van de boom

Wetgeving (4u)

 • Het juridisch statuut van een boom kennen
 • Alle aspecten m.b.t. aansprakelijkheid en schade aan bomen/door bomen dan wel
 • veroorzaakt door bomen/boomverzorgers

Administratie en werkorganisatie (24u)

 • Een project omschrijven en opvolgen. Toezicht houden op boomverzorgingswerkzaamheden

Eindproef

 

 • Hasselt

Tuinaanlegger-groenbeheerder

€425.00 €351.24
 • Hasselt

Florist

€315.00 €260.33
 • Hasselt

Herborist

€300.00 €247.93
 • Hasselt

Kruidenverwerker

€340.00 €280.99
 • Hasselt

Urban Farmer

€420.00 €347.11