Boomverzorger

 Om bomen gezond, mooi en veilig te houden is kennis nodig. De eigentijdse boomverzorger is niet meer de vrijblijvende bomenknuffelaar van weleer.

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In deze 2-jarige ondernemersopleiding boomverzorger besteden de vakdocenten niet alleen aandacht aan het verzorgen van bomen, maar zij leren je ook werk- en klimtechnieken, de juiste boomsoorten kiezen, nieuwe bomen aanplanten en dode of hinderende bomen vellen.  Na deze opleiding heb je voldoende kennis om aan het ETW (European Tree Worker) examen deel te nemen.

Aansluitend kan je de éénjarige opleiding boomtechnisch adviseur volgen. Check voor bijkomende info https://www.syntra-limburg.be/opleidingen/boomtechnisch-adviseur.

Doelgroep

 • De cursus is gericht op deskundige boomverzorgers die het beroep zelfstandig of als medewerker willen uitoefenen.  Om deze opleiding te volgen mag je geen hoogtevrees te hebben (zie specifieke toelatingsvoorwaarden).
 • Indien je niet werkzaam bent in de sector of geen vooropleiding hebt genoten, moet je aanvullende praktijklessen volgen bij SYNTRA campus Tongeren.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent medisch geschikt. Dit betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische en zintuiglijke vermogens beschikt. Je bezorgt hiervoor voor aanvang van de cursus een ingevulde en ondertekende medische vragenlijst naar waarheid, bevestigd door je behandelende arts: klik hier voor de vragenlijst.
 • Je hebt geen hoogtevrees en voldoende motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.
 • Bomenkennis
  • soorten en rassen, groeiwijze en kwaliteit, morfologie en systematiek
  • determineren van bomen en heesters, boomfysiologie, biologie van bomen, bosbouw, park-en laanbomen
 • Ergonomie-veiligheid
  • algemene veiligheidsaspecten bij werken met machines & gereedschappen 
  • EHBO, aangepaste lichaamshouding, arbeidswetgeving: voorschriften ARAB
  • Europese wetgeving op vlak van materialen, ….
 • Gereedschappen
  • handgereedschap, machines, werken met de motorkettingzaag
 • Biologie van de boom
  • boomfysiologie, biologie van bomen, determineren van groeistoornissen, zowel boven- als ondergronds, herkennen van de belangrijkste aantastingen, inschatten van de opgelopen schade
 • Snoei & onderhoud van bomen
  • nazorg van jonge aanplantingen, snoeien van jeugd- en onderhoudssnoei, takaanzet, begeleidingssnoei, detectie stoornissen, soorten wonden en verzorging
 • Bodemkunde
  • grondsoorten, waterhuishoudkunde, grondontleding, groeiplaatsleer, bodemexcursie
 • Techniek van het aanplanten
  • plantgat voorbereiding, ontvangst en inkuilen, transport, plantklaar maken van een boom, planten zelf, hulpmaterialenkennis (boompalen, roosters, …)
 • Klim- en  werktechnieken in bomen
  • klim- en knooptechnieken, technieken van de grondman, uitlooptechnieken, zaagtechnieken, uitvoeren en coördineren onderhoud van lei- en knotbomen, afvangtechnieken, klimsporen, reddingsactie in bomen, kroonverzorging met behulp van klimuitrusting en handzagen, met motorkettingzaag,
  • initiatie met een hoogtewerker
 • Vellen en rooien van bomen
  • uitvoeren en coördineren van het vellen en rooien, demonteren van bomen met behulp van klimtechnieken
 • Initiatie werkplannen & organisatie
  • analyseren onderzoeksgegevens en interpreteren van de onderzoeksgegevens, bomenonderhoudsplan: beginselen en interpretatie, onderhoudskosten van een bomenproject, regelen inzet van arbeid en machines, kostprijsberekening, communiceren met de opdrachtgevers, uitvoeren van de arbeidsregistratie, op de werkplek leidinggeven aan een bomenploeg
 • Boombeleid & juridische aspecten
  • milieuwetgeving, reglementering hoogstammige bomen & andere bomen, strafbepalingen, kapreglementering, erfdienstbaarheid van openbaar nut, beplantingen in het kader van de pachtwet, beleidsplannen
 • Verplantingen/ groeiplaatsverbetering
  • uitvoeren en coördineren van groeiplaatsverbetering in nieuwe en bestaande situaties
  • uitvoeren en coördineren van (grote) boomverplantingen

Eindproef

Omwille van organisatorische redenen vinden de praktijklessen op zaterdagen en andere locaties plaats. 

Je dient voor de praktische inhoud van deze opleiding over eigen gereedschap en PBM's te beschikken:

Basisuitrusting vellen en snoeien:+/- 350€

 • veiligheidsbroek met zaagbescherming
 • veiligheidsschoenen, zaaghandschoenen, zaagmouwen
 • veiligheidshelm met kinband + gelaatsbeschermer + veiligheidsbril -> kan via de campus aangekocht worden (indien je over eigen materiaal beschikt, leg je de equipering bij aanvang van de cursus ter goedkeuring voor aan de docent)

Basisuitrusting klimuitrusting: +/- 800

 • gordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, musketon, cambiumsaver

Aandachtspunt: cursisten die geen voorkennis hebben volgen nog 16u aanvullende praktijklessen op zaterdag.

 • Hasselt

Fytolicentie P1

€75.00 €61.98
 • Hasselt

Stemmingswisselingen op natuurlijke wijze aanpakken

€60.00 €49.59
 • Hasselt

Sierlijke eetbare borders aanleggen. Hoe begin je eraan?

€45.00 €37.19
 • Hasselt

Tuinontwerpen met SketchUp

€450.00 €371.90
 • Hasselt

Kruiden kweken in pot

€45.00 €37.19