BouwOffice - Logistiek Basis

BO Logistiek

In elk bouwbedrijf is er altijd wel enige nood aan een goed werkend depot. In de module BouwOffice Logistiek kunnen we alle logistieke noden van een bouwbedrijf opvolgen. Zowel magazijn (artikelen, stock) als materieel (individueel, collectief, bekisting) komen aan bod. We willen niet alleen weten wat we hebben, maar we zouden ook best opvolgen waar alles zich bevindt : via de nauwkeurige registratie van de bewegingen kunnen we eenvoudig een inventaris maken, niet alleen van het depot maar ook per werf.

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

BouwOffice Logistiek Basis

Dit is ook bijzonder handig als we aan een keuringsorganisme een lijst moeten bezorgen van het te keuren materieel op een werf. Via de perfecte integratie met de analytische boekhouding worden de kosten van een magazijnuitlevering ook automatisch opgenomen bij de kosten van de werf. Uiteraard gebeurt hetzelfde voor het gebruik van de eigen tuigen en materieelstukken.

Deze opleiding behandelt de basis van het pakket BouwOffice Logistiek.  De nadruk ligt hier op de bibliotheken (artikels, materieel), de inkoop en de registratie van de bewegingen. Tevens wordt er ook stilgestaan bij het gebruik van de behoeftebon om de werking van het magazijn te stroomlijnen.

We hebben de opleiding opgesplitst in twee grote onderdelen: de basis (wat en waar) en het operationele (beheer). Het eerste deel behandelt de basis van het pakket. De nadruk ligt hier op de bibliotheken (artikels, materieel), de inkoop en de registratie van de bewegingen. Tevens wordt er ook stilgestaan bij het gebruik van de behoeftebon om de werking van het magazijn te stroomlijnen. In het tweede deel (zie BouwOffice Logistiek – operationeel) wordt de nadruk gelegd op de operationele ondersteuning van het logistieke apparaat (onderhoud, keuringen, tellerstanden, regieprestaties).

Doelgroep

alle betrokkenen van het logistiek proces in het bouwbedrijf, meer bepaald magazijn en materieel. De opleiding kan ook een toegevoegde waarde leveren voor verantwoordelijken van het bedrijf die een inzicht proberen krijgen hoe de kosten die ten laste worden gelegd van de bouwprojecten tot stand komen.

• Bibliotheken: artikels, individueel en collectief materieel, bekisting, leveranciers
• Registratie van bewegingen: mutaties, overbrengingen
• Logistieke inkoop: bestellingen, recepties, (eenvoudige) factuurgoedkeuring

  • Genk T2-campus

BIM en Bimmen - hoe begin ik er aan?

€165.00 €136.36
  • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Assistent werfleider/bouwvakker

€920.00 €760.33