BouwOffice - Project Vorderingsstaten

BO Project

Om het eindresultaat van een bouwproject te kunnen opvolgen werd BouwOffice Project ontwikkeld. We hebben de opleidingen voor deze module in drie grote delen gesplitst waarin alle onderdelen voor een goede projectopvolging zijn opgenomen.
Tijdens de offertevorming wordt de kostprijs van een bouwproject ingeschat. Hierdoor hebben we bij uitvoering zeer snel een idee voor welk budget we het bouwproject kunnen realiseren. Via de nacalculatie kunnen we dan ook een goede vergelijking maken tussen de uitgaven voor een bepaalde periode en het budget dat we daarvoor hadden voorzien.
Tegelijkertijd beschikken we via de Vorderingsstaten op periodieke basis de facturatie voeden. In sommige sectoren is dit een ware uitdaging (meerdere klanten per post, herzieningsformules, verschillende BTW percentages, diverse afdrukvereisten). Via BouwOffice Project is het opstellen en verder opvolgen van een correcte vorderingsstaat redelijk kinderspel.

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

BouwOffice Project Vorderingsstaten
Omvangrijke bouwprojecten worden niet op het einde bij oplevering gefactureerd. Er wordt tussentijds gefactureerd op basis van zgn. vorderingsstaten per periode.  Een vorderingsstaat kan eenvoudig zijn als een opsomming van uitgevoerde hoeveelheden. Maar veelal zijn er in het bestek complexere facturatieregels afgesproken: herzieningsformules, facturatie aan meerdere klanten, verschillende BTW percentages, diverse te verrekenen kortingen, enz..
Tijdens de opleiding BO Vorderingstaten komen alle aspecten van het initialiseren en opmaken van vorderingsstaten, tot de uiteindelijke facturatie aan bod.  Via enkele handige rapporteringstools kan men de stand van zaken van de diverse vorderingsstaten makkelijk opvolgen: welke vorderingsstaten zijn er opgemaakt, welke werden aan de klant voorgelegd ter goedkeuring en welke werden gefactureerd. Finaal willen we ook weten of de vorderingsstaten werden betaald.

Doelgroep

iedereen die betrokken is bij het opmaken, invullen en/of versturen van vorderingsstaten. Ook medewerkers verantwoordelijk voor de facturatie en financiële opvolging kunnen hiermee aan de slag.

Programma:
• Meetstaat met verkoopprijzen
• Periodebeheer
• Herzieningsformules, kortingen
• Schuldvordering en betalingsaanvraag
• Rectificaties
• Opvolging uitvoeringstermijn
• Rapportering (standaard en via printmodellen)

  • Genk T2-campus

BIM en Bimmen - hoe begin ik er aan?

€165.00 €136.36
  • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Assistent werfleider/bouwvakker

€920.00 €760.33