Brandbeveiliging

 Perfect inzicht verwerven in brandpreventie, materialen, detectoren en centrales? Alles afweten over de reglementering terzake en installaties kunnen ontwerpen als installeren? U leert het in de opleiding brandbeveiliging.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Meer en meer gebouwen dienen uitgerust te worden met een brandbeveiligingsinstallatie. De reglementeringen is zo complex dat het installeren en ontwerpen van een brandbeveiligingsinstallatie niet zomaar door iedereen vakkundig kan uitgevoerd worden. Daarom is deze opleiding met zowel theoretische als praktische sessies de ideale manier om zich te specialiseren in deze materie.

Doelgroep

De module richt zich tot houders van een diploma technisch secundair onderwijs richting elektriciteit of elektronica en bachelors of industrieel ingenieurs elektriciteit of elektronica. Deze module richt zich ook tot elektrotechnisch installateurs die zich wensen te specialiseren in brandbeveiligingssystemen. Ook houders van het attest "Inbraakbeveiliging - Installatie en onderhoud" of "Inbraakbeveiliging - conceptie" komen in aanmerking.

 1. Basisbegrippen brand
  • Hoe ontstaat brand
  • Begrippen: vuurdriehoek, vlampunt, ontstekingstemperatuur
  • Brandbestrijding: blusmiddelen
 2. Preventie
  • Uitbreiding van brand voorkomen
  • Keuze van de materialen
  • Brandweerstand
  • Begrip compartimentering
  • Brandweerstand van scheidingswanden en openingen in compartimenten
  • Rookevacuatie
 3. Reglementering en eisen gesteld aan de installaties voor branddetectie, waarschuwing alarm
  • Art. 52 van het ARAB, indeling van de gebouwen
  • Begrippen melding, waarschuwing en alarm
  • Industriële gebouwen
  • Laag, middelhoog en hoge gebouwen
  • Logies verstrekkende bedrijven
  • Ziekenhuizen
  • Rustoorden
  • Scholen en internaten
 4. Detectoren en centrales
  • Soorten detectoren met het bijhorend toepassingsgebied van de detectoren
  • Soorten centrales met hun respectievelijk toepassingsgebied
 5. Normering NBN S21-100
  • Doel van een automatisch branddetectie installatie
  • Installatieregels
  • Elektrische installatie
  • Computerzalen
  • Opleveringsproeven
  • Jaarlijkse onderhoudsbeurten
 6. Blusmiddelen, automatische blusinstallaties gekoppeld aan automatische detectie
 7. Beveiliging van een privé woning
  • Bespreking van de verschillende risico’s die in een woning aanwezig zijn
  • Daaraan gekoppeld de fysische en elektronische beveiligingsmethodes
 8. Bekabeling en brandweerstand
  • Gebruik van elektrische leidingen volgens NBN S21-100
  • Veiligheidskabels materiaalkeuze
  • Berekening van de kabeldoorsnede
  • Technische brandbeschermingsmaatregelen bij wand- en vloerdoorvoeringen van kabels
  • AREI art. 104
 9. Verzekeringsaspecten
 10. Projectering van branddetectieinstallatie
  • Uitwerken van een volledige studie voor een privé woning (keuze van het materiaal, de tekeningen, bepalen van het aantal detectoren, plaatsing e.d.)
  • Idem voor een industriële installatie
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Elektricien

€1050.00 €867.77