Camerabewaking do's-and-don'ts in mijn zaak

Wanneer voer je cameratoezicht wel in en wanneer niet? Aan welke wettelijke voorwaarden moet er voldaan worden opdat de verworven bewakingsbeelden als bewijsmateriaal gebruikt mogen worden? Mag ik in mijn zaak heimelijke camerabewaking toepassen?

Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

“Mijn camerabeelden werden door de rechter niet aanvaard als rechtmatig bewijs!”
Onwaarschijnlijk? Toch zijn hier enkele logische verklaringen voor!
Enerzijds heeft de persoon in kwestie waarschijnlijk (onopzettelijk) beelden verzameld van de openbare ruimte. Iets wat enkel kan door de overheid. Anderzijds is hij of zij wellicht vergeten zich aan te melden bij de privacycommissie. In beide gevallen zijn de verworven beelden niet wettelijk verkregen en kunnen ze niet gebruikt worden als bewijsmateriaal.
Bewakingscamera’s vallen onder de privacy- en de camerawet. Hoe en wanneer deze wetgevingen moeten nageleefd worden, is het hoofdbestanddeel van deze korte opleiding. We blijven ook stilstaan bij recreatieve beeldverwerving: webcam, dashcam, drones…..en hun plaats in de wetgeving. Ook videoparlofonie maakt deel uit van deze boeiende reis. Indien u echter technische informatie wenst over de soorten camerabewaking dan verwijzen we u graag naar een installateur van elektronische systemen.
U bent juwelier en denkt aan het plaatsen van een persoonsalarm aan uw balie? Dit brengt automatisch de verplichting mee tot het plaatsen van een camera voor de technische verificatie. Maar deze camera valt niet onder de camerawet!
U vraagt zich af of uw personeel gefilmd mag worden? Ja dat kan, maar deze camera valt dan weer onder de CAO 68. En wat als u een combinatie wil maken van verschillende finaliteiten? Te ingewikkeld vindt u? Na deze opleiding zijn alle geheimen van de camerawetgeving ontrafeld en kan u bewust kiezen voor deze elektronische maatregel.
Deze opleiding is een vervolg op “Efficiënte en haalbare winkeldiefstalpreventie” maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Doelgroep

Winkeliers, Retail, KMO, kortom iedereen die er aan denkt camerabewaking te installeren, of al gebruikt.

Hoe en wanneer de wetgevingen moeten nageleefd worden, is het hoofdbestanddeel van deze korte opleiding