CCNA - module 3 scaling networks

Cisco, de grootste leverancier van netwerkmateriaal, heeft een programma uitgewerkt dat de cursisten de basis leert van netwerken, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden onder de naam CCNA, een webgestuurd curriculum, dat steeds de meest up-to-date informatie aanbiedt. De mogelijkheid bestaat om na het volgen van het curriculum een examen af te leggen bij Prometric en op deze manier een officieel CCNA-certificaat te behalen. Het CCNA is een programma dat belangrijke extra troeven op de arbeidsmarkt biedt. De leerinhouden worden immers bepaald door de marktleider op het gebied van netwerken. Het curriculum bestaat uit 4 modules, je moet slagen in de examens om naar een volgende module te kunnen gaan.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Doelgroep

Voor zij die module CCNA deel 1 en CCNA deel 2 gevolgd hebben

Toelatingsvoorwaarden

Geslaagd zijn voor CCNA module 1 en 2

In deel 3 wordt de werking van switches uitgelegd. Design en configuratie van lokale netwerken. Netwerken beheren, redundantie voorzien, virtuele netwerken opzetten en routering hiertussen mogelijk maken. Tenslotte wordt ook de configuratie van draadloze netwerken bekeken.
In deel 4  worden de verschillende mogelijkheden rond WAN-verbindingen uitgelegd die mogelijk zijn tussen geografisch grotere afstanden en de configuratie hiervan zoals ISDN, frame-relay, leased lines, ADSL en analoge verbindingen. Er wordt dieper ingegaan op de beveiliging van netwerken en het toepassen van access-control lists. Het voorzien van IP adressen door middel van DHCP, NAT en IPv6. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan troubleshooting.

In de deze opleiding leer je onder andere het volgende:

 • Inleiding deel 3
 • LAN Design
 • Scaling Vlans
 • STP
 • Ethernet Channel and HSRP
 • Dynamic Routing
 • EIGRP
 • EIGRP Tuning and Troubleshooting
 •  Single-Area OSPF
 • Multiarea OSPF
 • OSPF and Troubleshooting 
 • Practice Final Exam
 • Hands on Skills Exam
 • Final Exam 

 

 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Netwerkbeheerder

€1300.00 €1074.38