CleanTechAmbassadeur

De opleiding CleanTechAmbassadeur (CTA) loopt in het voorjaar 2017 via CleantechPunt vzw: meer informatie en inschrijven via www.cleantechpunt.be

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In de opleiding CleanTechAmbassadeur krijg je een uitgebreid inzicht op het inzetten van CleanTechnology.
We staan vandaag voor enorme milieu-uitdagingen. Limburg CO2 neutraal is een ambitieus project, maar hoe pakken we dit aan? De klimaatproblematiek vereist effectieve maatregelen t.o.v. het gebruik van fossiele brandstoffen, maar kan het ook anders?
De achteruitgang van onze biodiversiteit roept om maatregelen, is dit nog te herstellen? Schaarser wordende grondstoffen vereisen een nieuwe aanpak om die grondstoffen zolang mogelijk in een kringloop van hergebruik te houden, maar hoe? Kan hernieuwbare energieopwekking ons energievraagstuk echt wel oplossen?

Cleantech is de populaire afkorting voor "Clean Technologies". "CleanTech" is een verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren.
Belangrijk is het uitzicht op een economisch toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare materialen en energiebronnen van belang. Deze opleiding loopt dankzij de ondersteuning en coördinatie van CleanTechPunt vzw. Meer informatie over CleanTech op www.cleantechpunt.be. De docenten in deze opleiding zijn front-runners m.b.t. CleanTech. 

Doelgroep

 • Natuurgidsen, toeristische gidsen e.d.
 • Energiedeskundigen
 • Medewerkers en docenten van educatieve organisaties
 • Bedrijfsmedewerkers
 • Andere geïnteresseerden

 

11 opleidingssessies:

 • CleanTech en transitiekaders: Clean wat?, mogelijke oplossingen, technologie- en milieu-innovatie, concepten, meer duurzaamheid, maatschappelijk draagvlak, wat is transitie?
 • Materialen: grondstoffen - wat zijn grondstoffen, kritische grondstoffen, uitdagingen, cradle tot cradle, hoe grondstoffenkringlopen sluiten, systeeminnovaties
 • Energie:
  • duurzame energieconsumptie en -productie
  • smart grids 
 • Ecosysteemdiensten:
  • maatschappelijk nut van ecologische infrastructuur
  • water: impact op watersystemen, waterproblematiek, water en CleanTech
 • Duurzame mobiliteit: de milieueffecten van het verkeers- en het vervoerssysteem
 • Sectoren:
  • duurzaam bouwen en wonen: transitie van energieafhankelijk naar energieonafhankelijk bouwen en wonen
  • landbouw en voedsel: bevolkingsexplosie, voedselproductie als verbruiker van grondstoffen, CleanTech in landbouw en voeding
  • duurzaam toerisme, vrije tijd: economische, ecologische en sociaal-culturele impact van toerisme, uitdagingen voor een duurzaam toerisme
 • Transformatie van bewustzijn: waarom blijven we datgene doen wat we altijd gedaan hebben, een kritische benadering van ons huidige denken.

2 methodieksessies (facultatief):

in deze 2 sessies leer je een didactische vertaling te maken van de 11 CleanTech opleidingssessies. Je leert de informatie over te dragen aan bepaalde doelgroepen zodat het verhaal CleanTech concreet uitgedragen wordt.

 • Genk T2-campus

Energie en wateradviseur

€435.00 €359.50
 • Genk T2-campus

CleanTechConsultant

€850.00 €702.48