CleanTechConsultant

SALK (het Strategisch Actieplan voor Limburg) vermeldt cleantech als speerpunt en economische hefboom voor Limburg en investeert aanzienlijke studiebedragen in deze sector. De innovatieve opleiding CleanTechConsultant wapent de ondernemer voor een aanstormende cleane toekomst.

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Langlopende opleidingen
  • Beroepsopleiding
  • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • Opleidingscheques

Cleantech is de populaire afkorting voor "Clean Technologies”. Het is een verzamelnaam van producten, diensten en processen die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. De opleiding CleanTechConsultant legt verbanden tussen het inzetten van Clean Technology en de invloed ervan op klimaat, economie, mens, cultuur, natuur- en milieukwaliteit. De deelnemer onderzoekt het belang en de noodzaak van transitie tot systeeminnovatie en leert deze inzichten toepassen op zijn concrete organisatie of project. Ook de externe energie- of milieuconsultant krijgt handvaten aangereikt om de ondernemers en hun medewerkers een onderbouwd advies te kunnen geven en te begeleiden in hun traject.

CleanTech vertrekt vanuit de markt van vraag en aanbod. Het is niet voldoende om clean te zijn: de technologie moet ook een extra voordeel geven aan een product of dienst. Algemeen kan je stellen dat CleanTech het oude principe cradle to grave wil ombuigen tot cradle to cradle, waarbij iets wat vroeger als afval werd beschouwd, wordt omgevormd tot een grondstof of energie. Het uitzicht op een economisch toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst is dus cruciaal. Voeg daarbij het doel van SYNTRA Limburg ‘De klant meer en beter leren ondernemen’ en je hebt het recept voor een totaal nieuwe opleiding CleanTechConsultant.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

• zelfstandige consultants
• bedrijfsleiders en hun medewerkers
• milieucoördinatoren
• energiedeskundigen
• preventieadviseurs
• architecten

Thema 1: Cleantech en transitiekaders (4u)
1.1. Begrippenkader en de context:
- cleantech
- maatschappelijke context
- duurzaamheid
- transitie
- systeeminnovatie
1.2. Referentiekader
1.3. Cleantechinnovaties, concepten, technologieën, valorisatie
1.4. Cleantechinstanties en cleantechkenniscentra in Vlaanderen

Thema 2: Materialen (4u)
2.1. Grondstoffen

Thema 3: Materialen (12u)
3.1. Ecodesign – Duurzaam ontwerpen
3.2. Visies afval versus grondstoffen
3.3. Radioactiviteit in materialencyclus

Thema 4: Energie (8u)
4.1. Duurzame energieconsumptie en –productie
4.2. Smart Grids

Thema 5: Ecosysteemdiensten en Water (8u)
5.1. Ecosysteemdiensten
- de impact van ESD op biodiversiteit
- het belang van ESD voor natuurbehoud, landgebruik, duurzame economie
- de online-tool voor het kwantificeren en waarderen van ecosysteemdiensten ‘de natuurwaardeverkenner’
5.2. Water
- waterproblematiek en waterbeheer
- cleantech-toepassingen en ecosysteeemdiensten inzake water
- praktische cleantech-tools

Thema 6: Duurzame mobiliteit (4u)
6.1. Clean Mobility
6.2. Technologieën en concrete tools om tot duurzame mobiliteit te komen

Thema 7: Sectoren 1 (12u)
7.1. Duurzaam bouwen en wonen
7.2. Landbouw en voeding
7.3. Duurzaam toerisme

Thema 8: Sectoren 2 (8u)
8.1. Biogebaseerde economie
8.2. Life Science

Thema 9: Cleantech Consulting (20u)
9.1. Investeren in Cleantech
9.2. Ondernemen – I.M.A.G.O. (identiteit, marketing, actie, groei, organisatie)
9.3. Cleantech + Ondernemen

Thema 10: Cleantech Consulting in de praktijk (4u)

Thema 11: Transformatie van bewustzijn (4u)

Thema 12: Bedrijfsbezoeken (8u)

Totaal: 96u

Deze cursus loopt in samenwerking met de vzw CleanTechPunt. Meer informatie over CleanTech vind je op www.cleantechpunt.be. Alle docenten in deze opleiding zijn frontrunners in de behandelde materies.