Coach Circulaire Economie

Circulaire economie gaat over meer dan recycleren. Het is het herdenken van systemen, design en ontwerp, hergebruik van grondstoffen, ...

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Met deze opleiding willen we gedreven mensen opleiden om de circulaire economie te implementeren in onze maatschappij.
Via een degelijke theoretische basis en concrete voorbeelden (cases) en bedrijfsbezoeken willen we de idee en mogelijkheden van circulaire economie duidelijk en concreet maken.
Nadien is het de bedoeling dat de cursist een eigen opdracht aanbrengt en deze uitwerkt. Via deze opdracht willen we de implementatie van circulair ondernemen gangbaar maken binnen het bedrijfsleven.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

 • Iedereen die interesse heeft in het concept 'circulaire economie' en interesse heeft om transities concreet te maken voor bedrijven.
 • Consultants.
 • Medewerkers van KMO's.

Module 1: reglementering en circulair landschap (20 uur)

Inleiding

 • Geschiedenis
 • Begrippenkader
 • Praktijkmogelijkheden

Reglementering en huidig circulair landschap

 • Wetgeving en reglementering
 • Subsidiemogelijkheden en politieke context

Moduleproef

Module 2:projectbeheer (64 uur )

Analyse, behoefte en mogelijkheden

 • Levenscyclus
 • Behoeftenanalyse

Projectanalyse en projectbeheer

 • Circulair (aankoop)beleid
 • Ecolabels
 • Korte keten en logistieke oplossingen
 • Afvalverwerking - afval als grondstof (ladder van Lansink)
 • Circulaire economie en sociale economie
 • Life Cost Cycle
 • Businessmodel - kostprijs van een product
 • Controle doorheen de keten

Bedrijfsbezoeken en businesscases

Eindproefbegeleiding

Moduleproef

Module 3: bedrijfsvoering en financieel circulair model (24 uur)

Commercieel beleid

 • Strategie

Strategie en werkplanning

 • Werkplanning opmaken
 • Organisatie planning

Financieel model binnen circulaire economie

 • Gevolgen circulair denken voor huidig economisch model
 • Circulair aankoopmodel
 • Praktijkvoorbeelden
 • Risk & Race

Eindproefbegeleiding

Eindproef (4 uur)