Complexe (her)ontwikkelingsprojecten: een procesgerichte aanpak

Vastgoedontwikkeling zal in de toekomst steeds meer over herontwikkeling en reconversie van reeds bebouwde sites en versnipperde eigendommen gaan. De ontwikkeling van grotere vastgoedprojecten wordt daardoor alleen maar complexer.

Sector
Duurtijd
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

In de opstart- en vooronderzoeksfase van een ontwikkeling is het cruciaal om de haalbaarheid van het project te kunnen inschatten. Naast rendementsoverwegingen moet ook rekening gehouden worden met de procedurele haalbaarheid. De overheid, adviesverlenende instanties, maar ook omwonenden en andere eigenaars in het gebied, zullen bepalen of het project uiteindelijk gerealiseerd kan worden. Uit de praktijk blijkt dat een voortdurende bewaking van kritische succesfactoren en een procesgerichte benadering nodig zijn om een project tot ontwikkeling te kunnen brengen.

In deze opleiding worden kritische succesfactoren die vaker opduiken geïnventariseerd en wordt nagegaan hoe hiermee kan worden omgegaan. Een slimme schakeling van onderzoek en overleg, en het vastleggen van afspraken met verschillende partijen, helpen om gedurende de fase van vooronderzoek te bepalen of het project haalbaar is en blijft.

De opleiding wordt praktijkgericht en interactief opgevat. 

Doelgroep

 • projectontwikkelaars
 • architecten
 • ambtenaren ruimtelijke ordening (gemeentelijk, provinciaal)
 • vastgoedpromotoren
 • vastgoedmakelaars
 • vastgoedexperten
 • calculators
 • aannemers
 • notarissen

In een eerste sessie wordt stilgestaan bij de kritische succesfactoren bij aanvang en doorheen het ontwikkelingstraject van een project, de gangbare aanpak - qua proces en instrumentarium - en de daarbij horende belangrijke aandachtspunten.

In de tweede sessie worden tips en tricks meegegeven vanuit de praktijkervaring en literatuur over complexe herontwikkelingsprojecten, stadsontwikkelingsprojecten en complexe projecten. Waarop letten, waar is informatie te vinden om de voorstudiefase aan te vatten, hoe het overleg met overheden en omwonenden aanpakken, wanneer welke studies uitvoeren, ... ? M.a.w. welke onderdelen van het proces zijn cruciaal en hoe een proces zo effectief en efficiënt mogelijk vorm geven?

De derde sessie is een workshop waarin in kleine groepen de kritische succesfactoren van concrete cases worden geanalyseerd en voorstel van een procesgerichte aanpak wordt uitgewerkt door de cursisten zelf, met een nabespreking in de voltallige groep. Een oefening om zelf de complexiteit te ervaren en leren hoe er mee om te gaan. De cases kunnen door de deelnemers zelf worden aangedragen. 

Deze korte opleiding gaat in principe dwars door de verschillende opleidingsonderdelen rond vastgoed heen (recht, vastgoedrekenen, vergunningen, ...). De focus ligt echter vooral op de praktijk en concrete tips & tricks.

 • Genk T2-campus
 • Westerlo

Vastgoedmakelaar

€495.00 €409.09
 • Genk T2-campus

Vastgoedexpert

€465.00 €384.30
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Vastgoed- en notarieel medewerker

€875.00 €723.14
 • Genk T2-campus

Projectontwikkelaar vastgoed

€435.00 €359.50