De belangrijkste voorschriften van een elektrische installatie

Het laatste KB betreffende de minimale voorschriften van een elektrische installatie gelegen in gebouwen, terreinen en inrichtingen van de werkgever bevatten een aantal spelregels die resultaatgericht zijn. Tijdens deze opleiding lichten wij toe wat er van u verwacht wordt om in regel te zijn met de richtlijnen van dit KB

Sector
Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Tijdens de opleiding worden de wettelijke voorschriften aangevuld met praktische oplossingen tot het bekomen van een veilige, bedrijfszekere en reglementaire elektrische installatie.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 476 16 76, info@vormelek-formelec.be.

Doelgroep

verantwoordelijken van bedrijven en organisaties, betrokken bij de uitbating van elektrische
installaties.
Onderhouds- en productieverantwoordelijken,
Verantwoordelijken facilitair beheer & technische dienst, leidinggevenden,

 • Wetgevend kader: toelichting Koninklijk Besluit, minimale voorschriften.
 • Toepassingsgebied: welke installaties vallen onder deze wetgeving.
 • Risicoanalyse op de elektrische installaties (HS & LS).
 • Preventiemaatregelen.
 • Voorgeschreven controles.
 • Inhoud van het verplichte dossier "elektrische installatie".
 • Wanneer in orde?
 • Vraagstelling
 • Genk T2-campus

De Nieuwe Siemens LOGO 8! Basis

€275.00 €227.27
 • Genk T2-campus

Voltijdse dagopleiding Elektricien

€1050.00 €867.77