Dentaaltechnicus

Als dentaaltechnicus maak je tandprothesen, doe je de voorbereiding, het vervaardigen en wijzigen, het onderhoud en de herstelling.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Een dentaaltechnicus werkt op basis van voorschriften en individuele afdrukken en modellen. Je bent verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitvoering van het voorschrift en voor de kwaliteit van het werkstuk. De voorschrijver is verantwoordelijk voor plaatsing bij patiënten en verdere behandeling.
Je kan aan het werk in een gespecialiseerd dentaal bedrijf of als zelfstandige. Het is vooral zittend werk, waarbij je met veel kleine onderdelen werkt. Precisie en vaardigheid zijn de eerste vereisten.

Doelgroep

Personen die als dentaaltechnicus te werk willen gaan.

Aandachtpunt:

Het eerste jaar bestaat uit module 1 en 2. Indien u werkzaam bent in de sector, heeft u mogelijks recht op vrijstelling voor module 2. Gelieve de documenten die aantonen dat u werkzaam bent in de sector, zo spoedig mogelijk te bezorgen na inschrijving aan onze campus.

De volledige opleiding dentaaltechnicus duurt 3 jaar.

De leerstof wordt ingedeeld in verschillende modules die zowel theorie als praktijk omvatten:

Inleidende module

In het beroep werkzaam zijn ofwel stageovereenkomst of stage of aanvullende praktijkopleiding van 128 uur.

 • Introductie tot het beroep
 • Bedrijfsuitrusting
 • Beroepshygiëne en -veiligheid
 • Materialenleer
 • Metalen
 • Anatomie en (toegepaste) morfologie
 • Technologie prothese
 • Fysica
 • Praktijk: de afneembare en vaste prothese
 • Orthodontie

Basismodule

 • Bedrijfsuitrusting en organisatie
 • Materialenleer
 • Algemene Anatomie
 • Beroepshygiëne en veiligheid
 • Deontologie
 • Scheikunde

Module 1: de gegoten afneembare prothese

Module 2: de vaste prothese en keramiek

Module 3: de totale en hybride prothese

Module 4: apparaten voor orthodontie, maxillo-faciale orthopedie en chirurgie

Module 5: de afneembare prothese met precisieverankering en de afneembare, vaste prothese

In deze 5 modules komen telkens dezelfde vakken terug maar toegepast op de specifieke techniek:

 • Bedrijfsuitrusting en -organisatie
 • Materialenleer
 • Technologie
 • Praktische beroepskennis
 • CAD/CAM
 • Module proef en nabespreking

Aandachtspunt!

Indien je niet in de praktijk werkzaam bent, moet je in de inleidende module de aanvullende praktijk volgen of een stage-overeenkomst afsluiten. Vanaf de basismodule is tewerkstelling of een stage-overeenkomst in de sector verplicht. Cursisten die werkzaam zijn als dentaaltechnicus dienen geen extra aanvullende praktijklessen te volgen.

Voor meer informatie over een stage-overeenkomst: https://www.syntra-limburg.be/klantencentrum/ons-opleidingsaanbod/wat-een-stageovereenkomst

Ook dien je tijdens de opleiding te beschikken over professionele materialen. Tijdens de eerste les krijg je meer uitleg hierover.

 

 

 • Hasselt

Openlesdag Apotheekassistent

€0.00 €0.00
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Tandartsassistent(e)

€950.00 €785.12
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Apotheekassistent(e)

€950.00 €785.12
 • Hasselt

Voltijdse dagopleiding Opticien-optometrist

€1295.00 €1070.25