Als dentaaltechnicus maak je tandprothesen, doe je de voorbereiding, het vervaardigen en wijzigen, het onderhoud en de herstelling.

Een dentaaltechnicus werkt op basis van voorschriften en individuele afdrukken en modellen. Je bent verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitvoering van het voorschrift en voor de kwaliteit van het werkstuk. De voorschrijver is verantwoordelijk voor plaatsing bij patiënten en verdere behandeling.
Je kan aan het werk in een gespecialiseerd dentaal bedrijf of als zelfstandige. Het is vooral zittend werk, waarbij je met veel kleine onderdelen werkt. Precisie en vaardigheid zijn de eerste vereisten.

Praktische informatie: 
Startdata zijn nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding.
Doelgroep: 

Personen die als dentaaltechnicus te werk willen gaan.

Programma: 

Aandachtpunt:

Het eerste jaar bestaat uit de inleidende module (op zaterdagvoormiddag - 295 euro inschrijvingsgeld) EN aanvullende praktijk voor mensen die NIET in de sector werkzaam zijn (op dinsdagavond - 295 euro inschrijvingsgeld)
Vanaf het 2de jaar (basismodule) blijft het lesmoment op dinsdagavond.
Vanaf de basismodule tot het einde van het traject is een stage, stageovereenkomst of tewerkstelling van 20 uren per week als dentaaltechnicus verplicht.

Voor meer informatie over een stage-overeenkomst kan je terecht bij:
Noord-Limburg : Monique Janssen (0497 59 34 47 – monique.janssen@syntravlaanderen.be)
West-Limburg : Rob Luyts (0497 59 33 65 – rob.luyts@syntravlaanderen.be )
Oost-Limburg : Ann Fagard (0497 59 34 33 – ann.fagard@syntravlaanderen.be )
Zuid-Limburg : Etienne Lammens (0497 48 50 93 -  etienne.lammens@syntravlaanderen.be )

De volledige opleiding dentaaltechnicus duurt 4 jaar.
De leerstof wordt ingedeeld in verschillende modules die zowel theorie als praktijk omvatten.

Inleidende module

In het beroep werkzaam zijn ofwel stageovereenkomst of stage of aanvullende praktijkopleiding van 128 uur.

 • Introductie tot het beroep
 • Bedrijfsuitrusting
 • Beroepshygiëne en -veiligheid
 • Materialenleer
 • Metalen
 • Anatomie en (toegepaste) morfologie
 • Technologie prothese
 • Fysica
 • Praktijk: de afneembare en vaste prothese
 • Orthodontie

Basismodule

 • Bedrijfsuitrusting en organisatie
 • Materialenleer
 • Algemene Anatomie
 • Beroepshygiëne en veiligheid
 • Deontologie
 • Scheikunde

Module 1: de gegoten afneembare prothese

Module 2: de vaste prothese en keramiek

Module 3: de totale en hybride prothese

Module 4: apparaten voor orthodontie, maxillo-faciale orthopedie en chirurgie

Module 5: de afneembare prothese met precisieverankering en de afneembare, vaste prothese

In deze 5 modules komen telkens dezelfde vakken terug maar toegepast op de specifieke techniek:

 • Bedrijfsuitrusting en -organisatie
 • Materialenleer
 • Technologie
 • Praktische beroepskennis
 • CAD/CAM
 • Module proef en nabespreking

Aandachtspunt!

Indien je niet in de praktijk werkzaam bent, moet je in de inleidende module de aanvullende praktijk volgen of een stage-overeenkomst afsluiten. Vanaf de basismodule is tewerkstelling of een stage-overeenkomst in de sector verplicht. Cursisten die werkzaam zijn als dentaaltechnicus dienen geen extra aanvullende praktijklessen te volgen.

Ook dien je tijdens de opleiding te beschikken over professionele materialen. Tijdens de eerste les krijg je meer uitleg hierover. De kostprijs voor het starterspakket voor de basismodule kost ongeveer 615€. (De prijs voor de bijkomende kosten is indicatief)