Een pand met asbest in de verkoop

€ 325.00 incl.
€ 268.60 excl. BTW

Een pand met asbest in de verkoop

Ook voor particuliere woningen gebouwd voor het jaar 2001 is een actuele asbestinventaris met een beheersplan VERPLICHT vanaf 23 november 2022 (datum compromis telt).

Vanaf 1 juli 2022 kan je een inventarisatie voor een asbestattest laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

HET BIV ERKENT DEZE OPLEIDING VOOR 3U VERPLICHTE PERMANENTE VORMING.

€ 325.00 incl.
€ 268.60 excl. BTW
Inschrijven Ik heb een vraag

In detail

De risico’s van asbest zijn reeds lang gekend. Na WO II is asbest massaal gebruikt in gebouwen en installaties omwille van zijn specifieke eigenschappen. Men schat dat er ongeveer 3500 verschillende toepassingen zijn in bouwproducten. In Vlaamse huizen zouden nog 3,3 miljoen ton asbesthoudende materialen zitten, dit is enorm veel. Zeker als men weet dat asbestvezels kankerverwekkend zijn!
 
De noodzaak om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken is dus groot. OVAM maakt dan ook werk van een actief afbouwbeleid: tegen 2040 moet Vlaanderen volledig asbestvrij zijn.  Bedrijven zijn al sinds 1/1/1995 verplicht zulke asbestinventaris te hebben. Als Vlaanderen niets doet, zal het nog tot 2070 duren vooraleer asbest uit onze huizen en gebouwen verdwenen is.
De opmaak van een eengemaakt Vlaams woningattest, een soort identiteitskaart van je woning, maakt daar deel van uit. Dit attest groepeert alle verschillende attesten die je nu reeds dient aan te tonen. Daarbij hoort ook een verplichte asbestinventaris. Zo'n inventaris vraagt natuurlijk bijkomende onderzoeken in de woning, maar tegelijkertijd is die inventaris (en de acties achteraf) wel heel belangrijk voor de gezondheid. De rol van een erkende asbestdeskundige zal dus snel heel belangrijk worden.

 • vastgoedmakelaar-bemiddelaars
 • vastgoedmakelaar-syndici
 • vastgoedexperts
 • projectontwikkelaars
 • architecten
 • notarissen
 • de risico’s en het gebruik van asbest in gebouwen en installaties
 • kennis van en inzicht in de inhoud van een asbestinventaris
 • opvolging en advies over het gebruik en beheersen van asbest
 • de eigenschappen van asbest
 • gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbestvezels
 • herkenning van de meest gebruikte materialen in woningen
 • beheersen van asbest: wat is gevaarlijk en moet verwijderd worden, wat is ongevaarlijk en mag eventueel nog behouden blijven

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 214.88
 • KO** € 188.02

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.