Energiedeskundige type B

Meer en meer particulieren laten een energie-audit doen van hun woning. Deze audit wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B en geeft de klant richtlijnen om het energieverbruik in de woning te verbeteren. Deze opleiding vormt professionele energiedeskundigen type B.
 

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Particulieren kunnen met het gemaakte energieadvies bij de overheid een premie aanvragen voor tussenkomst bij het laten uitvoeren van de aanbevolen energiebesparingsmaatregelen. De overheid wenst zo werk te maken van energiebesparing. Op deze manier wordt niet enkel gewerkt aan een beter milieu, maar behaalt de particulier ook een financieel voordeel.

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot iedereen die het erkenningsnummer van energiedeskundige type B wil verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Economie, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (VEA) om energie-adviezen op te maken voor particuliere woningen.

Toelatingsvoorwaarden

Alvorens deel te nemen aan de opleiding moet je een verplichte zelfevaluatietest afleggen  om na te gaan of je over voldoende bouwtechnische basiskennis beschikt. 

Module 1 (24u)

 • Inleiding
  • Energiecertificaat en energieadvies
  • De stappen van de EAP-procedure
  • Principes en hypotheses voor de berekeningen.
 • Inzameling van de gegevens op het terrein
  • Documenten
  • Gebouwschil
  • Materieel nodig voor onderzoek
  • Verzamelen van relevante gegevens.
 • Verwarmingsinstallatie
  • Rendement verwarmingsinstallatie
  • Verbruik en netto energiebehoefte.
 • Sanitair warm water
  • Verzameling van gegevens rond systeemtype en gegevens na renovatie.

Module 2 (16u)

 • Casestudie
  • Gegevensverzameling in bestaande woning
  • Software installatie en minimale systeemvereisten.
 • Sofware: gebruik
  • Overzicht van de modules
  • Invoer formuliergegevens, toekennen maatregelen en rapportering in 7 stappen
  • Maatregelen toekennen
  • Rapporteren en adviezen.
 • Energiecertificaat en energieadvies
  • Procedure voor het bepalen van aanbevelingen
  • Energiebesparingen.
 • Documenten

Voor het examen worden 8 lesuren voorzien. Er dient o.a. een analyse te worden gemaakt in een bestaande woning.

 • ONLINE

Summer School: Consultant hernieuwbare energie

€375.00 €309.92
 • Genk T2-campus

EPC-permanente vorming-verplicht gedeelte 2019

€295.00 €243.80
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen - sanitair warm water

€860.00 €710.74
 • Genk T2-campus

Energiedeskundige type A

€1180.00 €975.21