Prijs: 
Inschrijving €1815 (incl. btw)
Extra kosten:

  Bespaar op deze opleiding

  Gebouwen gaan op zijn minst tientallen jaren mee. De bouwers en verbouwers van vandaag bepalen dus het energiegebruik van de volgende generaties. Het is niet verwonderlijk dat de Vlaamse regelgeving inzake energiezuinig bouwen steeds strenger wordt. Tegen 2021 streeft de regering naar 'bijna energie-neutraal' bouwen. Als EPB-verslaggever ben je verantwoordelijk voor de controle van deze normen, en begeleid je het bouwteam door het woud van EPB-regels en uitzonderingen.

  SYNTRA Limburg is door het VEA erkend om de opleiding tot EPB-verslaggever te geven, wat je toegang geeft tot het centraal examen.

  Sinds begin 2015 is er een erkenningsregel ingevoerd voor verslaggevers. Enkel beschikken over het juiste diploma is sindsdien niet meer voldoende om je te kunnen registreren als verslaggever. Het werk van een verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie. Het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) heeft een opleidingstraject van 96 uur uitgewerkt dat enkel door erkende opleidingsinstellingen mag gegeven worden.

  Docenten: deze opleiding wordt gegeven door docenten die zelf actief EPB-verslaggever zijn na screening door het VEA.

  Bijkomende info: http://www.energiesparen.be/epb/prof/erkenning

  Praktische informatie: 
  Campus Startdatum Startuur Lesmomenten Aantal uren
  Westerlo 18-09-2017    18:30 24 ma av 96 Schrijf in
  Genk 10-01-2018    18:45 24 wo av 96 Schrijf in
  Doelgroep: 

  Deze opleiding richt zich tot nieuwe en bestaande, inactieve verslaggevers die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het VEA.

  Toelatingsvoorwaarden: 

  Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet men beschikken over één van de volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

  • Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture;
  • Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in deingenieurwetenschappen - architectuur;
  • Burgerlijk-ingenieur, Master of Science in de ingenieurwetenschappen of master of Civil Engineering;
  • Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriele wetenschappen;
  • Technisch ingenieur;
  • Bio-Ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieur wetenschappen;
  • Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur;
  • Graduaat bouw;
  • Bachelor bouw;
  • Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering;
  • Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur;

  Toelating tot de opleiding is nog geen toelating tot het beroep.

  Meer info op de website van het Vlaams Energie Agentschap:  http://www.energiesparen.be/epb/prof/erkenning

  Programma: 

  Zowel de theoretische achtergrond als de praktische toepassing ervan wordt aan de hand van real-life voorbeelden en met gebruik van de door het VEA beschikbaar gestelde software aangeleerd. De opleidinggebeurt op een interactieve manier met veel ruimte voor vraagstelling en begeleiding. De opleiding vergt ook veel studie en oefening buiten de lesuren.

  Totaal: 96 uur in 24 sessies

  • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen:   12u.
  • EPB-berekeningsmethodiek: 4u.
  • Gebouwen; geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering: 12u.
  • Netto-energiebehoefte van een gebouw; warmteverliezen en -winsten:  12u.
  • Technische installaties in relatie tot het E-peil, met onderscheid tussen EPW en EPU:   16u.
  • Hygiënische ventilatie:   8u.
  • EPB-meetcodes en toepassingen, technische fiches, certificaten:   8u.
  • interpretatie van de resultaten en communicatie binnen bouwteam:   8u.
  • Praktische oefening/ eindtaak:   16u.
   • 3 avonden praktische oefeningen
   • 2 avonden eindtaak

  Getuigschrift & Examen

  • Na het succesvol afronden van deze opleiding wordt een getuigschrift afgeleverd dat toegang verleent tot het centraal examen in Brussel. Dit getuigschrift is een waardemeter of u, volgens SYNTRA, in staat bent om het examen met succes af te ronden. Het biedt echter geen enkele garantie op succes en SYNTRA is niet verantwoordelijk voor de uitslag van het examen.
  • Het centraal examen is georganiseerd onder leiding van het VEA ( Vlaams Energie Agentschap ) en maakt geen deel uit van de opleiding.