Fytolicentie P2

Wil je als landbouwer, tuinaannemer... met gewasbeschermingsmiddelen werken? Dan ben je sinds 2015 verplicht om een fytolicentie P2 te behalen. Alleen met deze licentie kan je als professional GBM's kopen en gebruiken. In deze cursus kom je alles te weten over de wetgeving, risico’s, bestrijdingsmogelijkheden en nieuwe evoluties van GBM's. Stel je in regel voor de fytolicentie! 

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Een licentiehouder P2 kan professionele middelen kopen, bewaren en toepassen. Het doel van de fytolicentie is ervoor te zorgen dat de professionele gebruikers, distribiteurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming. Door deze kennis toe te passen kunnen zij de risico's van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk beperken. De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

 

 

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

 

 • Tuinaanlegger-groenbeheerder/hovenier
 • Cursisten tuinaanlegger-groenbeheerder  
 • Oud-cursisten tuinaanlegger-groenbeheerder.
 • Voor de start van de opleiding bezorg je kopie van je ondernemersstatuut aan info.hasselt@syntra-limburg.be

 

Toelatingsvoorwaarden

 • werkzaam zijn in de sector van tuinaanlegger-groenbeheerder
 • en om professionele reden deze module volgen en/of eerder een Syntra OT tuinaanlegger/tuinverzorger gevolgd hebben zonder de module fytolicentie

Wetgeving GBM en strategieën voor IPM

 • Wetgeving betreffende het gebruik
 • Wetgeving met betrekking tot fytoproducten
 • Gevolgen in geval van niet-naleving
 • Soorten fytolicenties en voorrechten van de houders van elk niveau van fytolicentie
 • Opslag: inrichting en beheer van het fytolokaal
 • Communicatie met derden
 • Geïntegreerde bestrijding
 • Goede landbouwpraktijken
 • Optimaal gebruik van de systemen bestemd voor de controle
 • waarschuwingsdienst
 • Apparatuur en bestrijdingstechnieken
 • Afstellen en keuring spuittoestel
 • Keuring van het spuitlokaal
 • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
 • Werking van het spuittoestel

Gewasbeschermingsmiddelen en toepassing

 • Botanica/plantkunde
 • Algemene principes
 • Decodering van een etiket
 • Voorbereiding van de pap
 • Verstuivingen
 • Herbiciden
 • Fungiciden
 • Biociden
 • Insecticiden

Risico's van de GBM's

 • Toxiciteit
 • Bescherming van het lichaam tegen GBM's
 • Opslag, onderhoud en verwijdering van de individuele beschermingsuitrustingen
 • Milieu
 • Fouten en ongevallen tijdens de hantering

Toegepaste fytosanitaire bestrijding

 • ziektes en schadeverwekkers
 • fytotoxiciteit
 • Specifieke apparatuur en bestrijdingstechnieken
 • Plantenfysiologie en –anatomie
 • Systematiek en morfologie onkruiden
 • Toxicologie
 • Begeleiding tot examen
 • Hasselt

De eetbare tuin: Oogst al na 6 weken (inclusief zadenpakket)

€65.00 €53.72
 • Hasselt

De eetbare tuin: Onbekende planten met veel potentieel (inclusief plantje)

€65.00 €53.72
 • Hasselt

De eetbare tuin: Sierlijke eetbare borders

€65.00 €53.72
 • Hasselt

Fytolicentie P1

€75.00 €61.98
 • Hasselt

Tuinontwerpen met SketchUp - Follow up

€225.00 €185.95