Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - ondiepe geothermische systemen

De tijd dat zonnepanelen en zonneboilers geplaatst werden door installateurs met geitenwollensokken is voorbij.

De tijd dat iedereen met enige installatiekennis warmtepompen mocht installeren is gelukkig ook voorbij.

Vandaag dien je een gecertificeerd installateur te zijn om airco's of warmtepompen te plaatsen!

Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Bij SYNTRA Limburg kan je de opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie", erkend door het Vlaams Energie Agentschap (VEA), volgen en je onderscheiden als opgeleid expert op het vlak van warmtepompsystemen.

Erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en Rescert, meer info via de website van Rescert.

Duurtijd
 • Onbekend
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Langlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
 • Vlaams opleidingsverlof
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Deze opleiding duurt 40 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijg je toegang tot het officiële examen van 4 uur.Indien je slaagt voor het examen, kun je je laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost van 250€ aan.

Je wordt een opgeleide expert op het vlak van zonneboilers. Je kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

•Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energiesystemen te ontwerpen en te realiseren.
•Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
•Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
•Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
•Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
•Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld aan de Qualiwatt premie in het Waalse Gewest.
•Belangrijk criterium voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Om de opleiding te volgen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enige kennis van warmtepompen is echter aan te raden.

Om het certificaat bij Rescert te behalen dien je te voldoen aan de voorwaarden van Rescert.

De voorwaarden kan je terugvinden op de website van Rescert http://www.rescert.be/nl/conditions_certification.

OPGELET, het certificaat voor installateurs HE stelt de installateur in geen geval vrij van de verplichting over de nodige toegang tot het beroep te beschikken voor de activiteit die hij uitvoert! Zo mag een installateur, die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties en die over de toegang tot het beroep beschikt voor dakwerken en dichtingswerken, bijvoorbeeld NIET de elektrische aansluiting van de installatie uitvoeren. Dit moet gebeuren door een geregistreerde aannemer die over de gereglementeerde toegang beschikt voor de elektrotechnische activiteiten. Met andere woorden, als de installateur die gecertificeerd is voor fotovoltaïsche installaties niet over deze toegang beschikt, moet hij dit deel van de installatie uitbesteden aan een geregistreerde aannemer die wel hierover beschikt. Deze aannemer moet niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd zijn voor fotovoltaïsche installaties, de gecertificeerde installateur neemt de eindverantwoordelijkheid van de volledige installatie op zich.

Doelgroep

 • Installateurs CV, sanitair en klimaatregelingen
 • HVAC-technici
 • Koeltechnisch installateurs, Frigoristen
 • Elektrotechnisch installateurs, Elektrotechnicus
 • Technisch geschoolden zonder ervaring
 • Schoolverlaters
 • Bouwprofessionelen
 • Architecten
 • Ingenieurs
 • Leraars
 • Energiedeskundigen
 • EPB-verslaggevers

Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Reglementering & ondersteuningsmechanismen

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem

Introductie tot de technologie

 • Overzicht van ondiepe geothermische systemen
 • Beperkingen
 • Concept- en haalbaarheidsstudies
 • Warmteoverdracht in de bodem
 • Ontwerpcriteria
 • Thermisch rendement van de U-buissonde
 • Geologie
 • Nationale richtlijnen
 • Boringen
 • Terreinonderzoek (bodemomstandigheden/ licenties en vergunningen)

Ontwerp van de installatie

 • Terreinonderzoek (bodemomstandigheden/licenties en vergunningen)
 • Warmtepomptechnologie
 • Energiebehoefte
 • Het ontwerp van aardwarmtesondes
 • Ontwerpvoorbeelden van aardwarmtesondes
 • Ontwerp van horizontale collectoren
 • Installatie en groutinjectie
 • Functie- en kwaliteitscontrole

Uitvoering van de installatie

 • Introductie praktijk, software
 • Individuele praktijk deelnemers
 • Bespreking fouten
 • Milieuproblemen
 • Ondiepe geothermische systemen en toepassingen
 • Ondiepe geothermische boormethodes
 • Testboringen en metingen tijdens het boren
 • Voorstelling TRT (thermale respons test)
 • Verbindingen kunststoflassen
 • Vullen met warmtedrager en ontluchting
 • Broninstallaties en bovenstructuren
 • Voorstelling pomptests, gegevensverzameling
 • Soorten putten en constructiemethodes
 • Boren in bebouwde zone
 • Complete structuur, netspanning en lekken
 • Onderhoud: instructies en bediening
 • ONLINE

Summer School: Consultant hernieuwbare energie

€375.00 €309.92
 • Genk T2-campus

EPC-permanente vorming-verplicht gedeelte 2019

€295.00 €243.80
 • Genk T2-campus

Installateur van hernieuwbare energie - zonthermische systemen - sanitair warm water

€860.00 €710.74
 • Genk T2-campus

Energiedeskundige type A

€1180.00 €975.21