Gezond vergaderen - Permanente vorming zorgsector

De gezondheids- en welzijnszorg werkt vaak met verschillende partijen binnen de organisatie. Daarbij zijn zij ook vaak op locatie. Dit maakt vergaderen niet altijd makkelijk.
Goede vergadermomenten vinden, alle partijen bijeenkrijgen, verschillende standpunten vanuit verschillende disciplines aaneenrijgen, knopen doorhakken, iedereen ‘mee’ krijgen… Het is niet altijd zo evident. Teamwerk en timemanagement zijn twee factoren die regelmatig op de proef worden gesteld in vergaderingen.

Leer efficiënt vergaderen, waarbij je iedereen op dezelfde golflengte krijgt. Zo kan je de gewenste informatie communiceren zoals je het voor ogen had, leer je constructief knopen doorhakken in groep en moet je niet haverwege de agendaplanning afhaken wegens tijdnood. Tijdens deze opleiding zoomen we in op:
- Zich correct en volledig voor te bereiden op vergaderingen
- Vergaderingen in goede banen leiden
- de tijd gedurende vergaderingen optimaal te besteden

Praktische informatie: 
Startdata zijn nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte of stel een vraag over deze opleiding.
Doelgroep: 

Iedereen werkzaam in de zorgsector.

Deze opleiding is erkend door FOD Volksgezondheid als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement voor leidinggevenden in de zorgsector.

Programma: 

1. Reflectie/intakeoefening: Wat is een vergadering?
- Waarom vergaderen we?
- Wat is doel van een vergadering?
- Met wie vergaderen?
- Wat verwachten we van een vergadering?
- Wanneer en hoeveel vergaderen we?
- Wie heeft welke rol? Wat is jouw rol?

2. Organiseer je vergadering
- Agenda
- Afspraken
- Timing
- Locatie
- Doel
- Notulen

3. Input/output van de vergadering
- Timing
- Respectvol beïnvloeden
- Discussie handhaven
- Beslissingen nemen
- Conflicten hanteren
- Opvolging

4. Pimp je vergadering
- Leuke openers/afsluiters
- Hoe brainstormen?
- Discussies op een andere manier leiden

Aanpak:

Vanuit een eigen reflecterende intake-oefening reiken de deelnemers de obstakels van hun vergaderingen aan. Met deze concrete voorbeelden gaan we aan de slag.
Aanvankelijk wordt er aandacht besteed aan de redenen en doelen waarom er vergaderd wordt: wat wil men bereiken? Wat is de focus? M.a.w. alles draait om de voorbereiding!
Vervolgens gaan we in op de vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van een vergadering: Gesprekstechnieken, beïnvloeden, onderhandelen en conflicthantering. Wat is jouw rol? Hoe leid je een vergadering vanuit een niet-hiërarchische positie?
Meerwaarde van vergaderen is natuurlijk het bevorderen van interactie, we kijken dan ook even naar leuke vormen om deze wisselwerking aan te wakkeren. We proberen er natuurlijk zelf enkele uit doorheen de training.

Deze opleiding is erkend door FOD Volksgezondheid als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement voor leidinggevenden in de zorgsector.

Tijdens de middagpauze zal er een broodjeslunch worden voorzien.